social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Komunia Św. Duchowa 26 - 03 - 2020

„Poszczególnym wiernym czy wspólnotom, którzy z powodu prześladowań lub braku kapłanów są pozbawieni, przez dłuższy czy krótszy czas, możliwości celebrowania świętej Eucharystii, nie brakuje jednak łaski Odkupiciela. Jeśli ożywiani wewnętrznie pragnieniem sakramentu i zjednoczeni w modlitwie z całym Kościołem wzywają Pana i wznoszą do Niego swoje serca, w mocy Ducha Świętego żyją w komunii z Kościołem, żywym Ciałem Chrystusa, i z samym Panem. Chociaż, zjednoczeni z Kościołem za pośrednictwem pragnienia sakramentu, wydawaliby się zewnętrznie dalecy od niego, to wewnętrznie i rzeczywiście są w komunii z nim i dzięki temu otrzymują owoce sakramentu”.
Jan Paweł II, List do Konferencji Episkopatów z dnia 6 sierpnia 1983

Komunia Św. Duchowa

Panie Jezu, ponieważ nie mogę w tej chwili przyjąć Ciebie w Świętym Sakramencie Eucharystii, błagam Cię, abyś przyszedł duchowo do mojego serca w duchu Twojej świętości, w prawdzie Twojej dobroci, w pełni Twojej władzy, w łączności z Twoimi tajemnicami i w doskonałości Twoich dróg.

Jezu pragnę Cię przyjąć z taką wiarą, nadzieją i miłością, jak Maryja w chwili Zwiastowania.

Wierzę o słodki Jezu, że jesteś rzeczywiście obecny pod postaciami chleba i wina. Kocham Cię z całego serca i tęsknię za Tobą. Żałuję za grzechy, którymi Cię obraziłem i które oddzielają mnie od Ciebie. Przyjdź proszę duchowo do serca mojego, bo Ty jesteś jedynym pragnieniem moim! Jeżeli tylko nadarzy się okazja, postanawiam przyjąć Cię do swego serca w komunii świętej. Rzucam się w Twoje objęcia, oddaję Ci się cały, chcę się z Tobą zjednoczyć w ziemskim życiu i po śmierci, w wieczności. Nie dopuść, abym kiedykolwiek miał się oderwać od Ciebie! Amen


Tekst modlitwy do pobrania TUTAJ


Czym jest Komunia Św. Duchowa