social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Obraz Męki Chrystusowej we mszy św - kanon rzymski

LP. KAPŁAN CHRYSTUS
1 Idzie do ołtarza. Idzie na Górę Oliwną.
2 Rozpoczyna Mszę Św. Rozpoczyna się modlić.
3 Przystępuje do ołtarza i całuje go. Zdradzony pocałunkiem Judasza.
4 Idzie na miejsce przewodniczenia. Pojmany i zaprowadzony do Annasza.
5 Antyfona na wejście. Przed Annaszem fałszywie oskarżony.
6 Panie zmiłuj się nad nami. Prowadzony do Kajfasza. Piotr zapiera się Go trzykrotnie.
7 Pierwsze czytanie. Prowadzony do Piłata.
8 Modlitwa przed Ewangelią. Prowadzony do Heroda i wyszydzony.
9 Mówi: Pan z wami. Spojrzał na Piotra - nawraca go.
10 Czyta Ewangelię. Na powrót prowadzony do Piłata i przed nim oskarżony.
11 Odkrywa kielich. Haniebnie obnażony.
12 Ofiaruje chleb i wino. Okrutnie ubiczowany.
13 Przykrywa kielich. Cierniem ukoronowany.
14 Umywa ręce. Niewinnym uznany przez Piłata.
15 Mówi: Módlmy się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Wszechmogący. Piłat ukazuje Jezusa ludowi i mówi: "Oto człowiek".
16 Wezwania przed prefacją. Opluty i wyszydzony.
17 Prefacja i Święty... Uznany gorszym od mordercy Barabasza i skazany na śmierć.
18 Wspomnienie żyjących. Niesie krzyż na górę Kalwarię.
19 Wspomnienie świętych i tajemnicy dnia. Spotyka Matkę Bolesną i pobożne kobiety.
20 Błogosławi Ofiarę chleba i wina. Przybity do krzyża.
21 Podnosi Hostię. Wywyższony na Krzyżu.
22 Podnosi Kielich. Przelewa Świętą Krew z 5 Ran.
23 Aklamacja. Widzi pod krzyżem swą Bolesną Matkę.
24 Wspomnienie zmarłych. Modli się na krzyżu za ludzi.
25 Odmawia: Ojcze nasz. Wypowiada na krzyżu 7 Słów: "Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił"
26 Łamie Hostię. Oddaje Bogu Ducha - umiera.
27 Wpuszcza cząstkę Hostii do kielicha. Zstępuje do Otchłani.
28 Mówi: "Baranku Boży..." Wielu uznaje w Nim Syna Bożego.
29 Przyjmuje Komunię Św. Złożony do grobu.
30 Czyści kielich. Namaszczony przez pobożne kobiety.
31 Przykrywa kielich. Powstaje z martwych.
32 Antyfona na Komunię. Ukazuje się Matce swej i uczniom.
33 Odmawia modlitwę po Komunii. Objawia się uczniom swym i naucza ich jeszcze przez 40 dni.
34 Mówi ostatni raz: "Pan z wami". Żegna się z uczniami i wstępuje do Nieba.
35 Udziela ludowi Błogosławieństwa. Zsyła Ducha Świętego.
36 Mówi: "Idźcie, Ofiara spełniona". Rozsyła Apostołów na cały świat, by głosili Ewangelię.

Za publikacją: "Eucharystia źródłem człowieczeństwa" wydanej za zezwoleniem władzy duchownej (cenzor: ks. Stanisław Chabiński SAC). © by Stanisław Szańca. Druk: APOSTOLICUM, 05-091 Ząbki, ul. Wilcza 8