social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Parafialna Schola Dziecięca - Ziarenka Nadziei


We wrześniu 1998 roku przy Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Brzesku rozpoczęła swoją działalność dziecięca grupa wokalna, która wtedy nazywana była Chórkiem Dziecięcym. Następnie przyjęła nazwę „Mały Chór Wielkich Serc – Ziarenka Nadziei”, ostatecznie jednak funkcjonuje jako „Parafialna Schola Dziecięca – Ziarenka Nadziei”.

W pierwszym okresie działalności opiekunami i kierownikami muzycznymi scholi byli Andrzej Piotrowski i Andrzej Gicala, a po roku wspólnej działalności już sam Andrzej Gicala.

Z czasem opiekę duchową nad grupą zaczęli sprawować księża: Ks. Piotr Mucha, następnie Ks. Mirosław Papier, Ks. Przemysław Podobiński, Ks.Karol Tokarczyk, Ks. Michał Peciak a obecnie Ks.Stanisław Chełmecki. Zwiększyła się też liczba wychowawców, wśród, których pojawili się: Janina Górska, Justyna Zapiór i Daniel Majcher.

Do chórku należą dzieci od zerowej do szóstej klasy szkoły podstawowej. Zdecydowana większość członków chóru stanowią dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2, ale są też dzieci z innych brzeskich szkół.
 
Głównym celem i założeniem tej grupy jest formacja dzieci przez wspólne muzyczne działania, oraz animowanie śpiewu podczas niedzielnych nabożeństw dla dzieci. Ziarenka biorą udział w różnego rodzaju uroczystościach rocznicowych i okolicznościowych, takich jak Dzień Papieski, rocznica śmierci Ojca Św., czy Diecezjalny Dzień Dziecka. Zespół w 2013 roku zaśpiewał m.in. dla pacjentów i podopiecznych ZOL-u i Hospicjum, podczas Dni Brzeska, czy organizowanych przez Instytut Dialogu Międzykulturowego III Małopolskich Dni Jana Pawła II. Ziarenka usłyszeć i zobaczyć mogliśmy też na Jasnej Górze, kiedy to zaśpiewały podczas XV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci. Schola zajęła się także oprawą muzyczną mszy św. pod przewodnictwem Prymasa Polski abp. Józefa Kowalczyka.  Grupa współpracuje również z Publiczną Szkołą Podstawową nr 2, Miejskim Ośrodkiem Kultury,i innymi organizacjami uczestnicząc w koncertach charytatywnych i dobroczynnych itp.

Repertuar zespołu jest bardzo różnorodny i bogaty zarówno w treść, walory muzyczne jak i teatralne. Są to głównie piosenki zaczerpnięte z repertuaru takich zespołów, jak „Siostry Jeremiasza”, „Arka Noego”, „Dzieci z Brodą” i innych dziecięcych grup muzycznych. Dużą część materiału dzieci przygotowują podczas wakacyjnych warsztatów. W poprzednich latach były to między innymi: spektakl „Dziękuję Ci za Miłość” do tekstów Ks. Jana Twardowskiego, fragmenty „Pop Oratorium – Miłosierdzie Boże”, Bożonarodzeniowe koncert pt. „Małe, białe dla Jezuska”, oraz „W Betlejem się wydarzyło”, spektakl oparty na słowach Ojca Świętego Jana Pawła ll, pt. „X słów” i koncert podsumowjący letnie warsztaty muzyczne, pt. „Dziękujemy” to ostatnie występy, które małe Ziarenka wyśpiewały na scenie Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Brzesku.

Pewnym podsumowaniem pracy scholi jest wydanych pięć płyt: „Dla Jezusa” , „Byśmy Serca Uchylili” ,  „Matce Miłosierdzia” , „Szukam Ciebie” oraz „Małe, białe dla Jezuska”


Minigaleria