social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa

Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa w Parafii Miłosierdzia Bożego

Cześć Miłość Wynagrodzenie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa - logo Honorowej Straży NSPJPoczątki Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa sięgają czasów Golgoty; tam, u stóp Ukrzyżowanego czuwali pierwsi trzej członkowie – Najświętsza Maryja Panna, św. Maria Magdalena i św. Jan Apostoł. 

W latach 1673 – 1675 św. Małgorzata Maria Alacoque z Zakonu Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, w Paray le Monial we Francji, założonego przez świętych Franciszka Salezego i Joannę Franciszkę de Chantel doznała objawień Pana Jezusa. Chrystus ukazał św. Małgorzacie skarby Najświętszego Serca i żalił się, że Jego miłość nie jest „kochana”, że spotyka się jedynie z oziębłością i obojętnością. Na wieść o skardze Jezusa przybywało z każdym dniem wiele wrażliwych dusz – czcicieli Najświętszego Serca.

198 lat później w klasztorze Nawiedzenia NMP w Bourgen Bresse zaistniały okoliczności, które  doprowadziły do powstania Straży Honorowej NSPJ. Siostra Maria od Najświętszego Serca doznała wewnętrznej wizji, w której sam Chrystus podsunął jej pomysł. Pod jej wrażeniem narysowała tarczę zegara, w środku której znajdowało się włócznią przebite Serce Jezusa. U góry rysunku umieściła słowa: cześć, miłość, wynagrodzenie, zaś u dołu – Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tak powstał zegar Straży Honorowej, który stał się symbolem sprowadzającym niezliczone rzesze ludzi do Boga. Każdy z członków wybierając jedną godzinę w ciągu dnia przeżywaną w zjednoczeniu z Eucharystycznym Sercem Jezusa, ofiarował swoje codzienne zajęcia w duchu miłości i wynagrodzenia za grzechy ludzi. 

Tak więc 13 marca 1863 r. kilkudziesięcioosobowa wspólnota zakonna jako pierwsza została zapisana na zegarze strażowym. Był to dzień narodzin Straży Honorowej. 16 czerwca 1864 r. Ojciec Święty Pius IX przyznał jej odpusty, zostały wydane pierwsze bilety zelatorskie, wybito pierwsze medaliki strażowe. W 1868 r. Straż Honorowa dotarła do Polski. Niezwykłym czcicielem Bożego Serca i propagatorem Jego kultu był Ojciec Święty – Jan Paweł II, czego dowody dał w encyklice Dives in Misericordia oraz w homiliach wygłaszanych podczas pielgrzymek do Ojczyzny.

W naszej parafii 23 listopada 1997r., w Niedzielę Chrystusa Króla, ks. proboszcz Józef Mularz na każdej mszy świętej  głosił kazanie o Sercu Pana  Jezusa i przybliżał ideę wspólnoty Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ, a 30 listopada pierwsi członkowie złożyli uroczyste przyrzeczenie. 

Ośrodek Straży Honorowej NSPJ powstały przy naszej parafii został zarejestrowany w dyrekcji Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa u sióstr Wizytek w Krakowie 24 grudnia 1997. 

Obecnie Honorowa Straż w naszej parafii liczy 78 członków. Opiekunem jest ks. Janusz Pabian.

W każdy pierwszy piątek miesiąca członkowie uczestniczą we mszy świętej wynagradzającej Bożemu Sercu za grzechy nasze i całego świata, a potem wspólnie adorują Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. W każdy pierwszy czwartek miesiąca adoracja  trwa cały dzień. 

Raz w miesiącu czciciele Serca Bożego zbierają się na spotkanie formacyjne prowadzone przez księdza opiekuna.

Z inicjatywy SH NSPJ, podczas Roku Wiary ogłoszonego przez papieża Benedykta XVI, w każdy trzeci piątek miesiąca była celebrowana Eucharystia o wzrost wiary w naszej parfii, a po niej całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu. Członkowie SH prowadzili adorację do porannej mszy św. Po zakończeniu Roku Wiary, adoracja Najświętszego Sakramentu w trzecie piątki miesiąca stała się tradycją i najpierw odbywała się w ciszy do północy, a obecnie trwa do Apelu Jasnogórskiego.Prowadzi ją kapłan z  pomocą młodzieży.

W roku 2022 Straż Honorowa NSPJ obchodziła Jubileusz 25 - lecia powstania. W ramach duchowego przygotowania do Jubileuszu, członkowie SH podjęli adorację Najświętszego Sakramentu przez kolejnych 9 czwartków od godz. 16 do 17, od dnia 22 września do 17 listopada.

19 listopada uroczystą Jubileuszową Mszę św. celebrował ks. biskup Stanisław Salaterski. Członkowie SH przygotowali czytania liturgiczne i nieśli do ołtarza dary – stuły i świece.
Po Mszy św. biskup przyjął przyrzeczenia nowych 13 członków i wręczył im dyplomy wstąpienia do SH i medaliki z wizerunkiem Serca Pana Jezusa. Wśród nowych członków był nasz opiekun ks. Michał Peciak, a także lektor Marcin Tota. Po Mszy św. członkowie SH spotkali się z biskupem i kapłanami na uroczystej agapie.

 

Zadaniem Arcybractwa jest:

  • rozwijanie nabożeństwa do Bożego Serca,
 
  • całkowite poświęcenie się Bożemu Sercu,
 
  • wynagradzanie za grzechy świata,
 
  • pogłębianie wiary, budzenie świadomej miłości do bliźniego. 


Obowiązkiem członka Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa jest:

  • wiernie odprawiać Godzinę obecności przy Sercu Bożym, brać udział w Godzinie Świętej,
 
  • uczestniczyć we mszy świętej wynagradzającej w pierwszy piątek miesiąca,
 
  • szerzyć kult Najświętszego Serca Pana Jezusa,
 
  • nawiedzać Najświętszy Sakrament, brać udział w comiesięcznych spotkaniach Arcybractwa. 


Główne święto Arcybractwa wypada w czerwcu. Jest to uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W czerwcu odbywają się codziennie nabożeństwa do Serca Pana Jezusa, także w czerwcu członkowie Straży pielgrzymują na Jasną Górę do Matki Serca Jezusowego, Królowej Polski.

Święta drugorzędne Straż obchodzi:


oraz w dni swoich patronów:


Członkowie powinni również obchodzić Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi i każdy pierwszy piątek miesiąca.