social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Biblioteka parafialna

Biblioteka parafialna mieści się w budynku parafialnym w sali nr 21. Działa od 5 października 2001r. i zaprasza w środy w godz. 16:00 - 20:00. Wejście prowadzi przez kawiarenkę parafialną Makarios.

Księgozbiór obejmuje ok. 5000 woluminów w tym ok. 60% to książki o tematyce religijnej, a pozostała to beletrystyka i literatura dziecięca. Każdy czytelnik może znaleźć ciekawą pozycję książkową. Dla pragnących pogłębić wiedzę religijną i duchowość chrześcijańską jest okazja do przeżycia intelektualnej przygody. Książki przecież pomagają żyć i dokonywać niełatwych wyborów.

Tematyka religijna podzielona jest m.in. na:
 
  • Encykliki
  • Historię Kościoła
  • Kult Miłosierdzia Bożego
  • Mariologię
  • Pismo Święte
  • Sakramenty
  • Teologię pastoralną
  • Trójcę Świętą
  • Życie duchowe człowieka
  • Żywoty Świętych

Prezentując niektóre w/w działy należy zwrócić uwagę na pozycje książkowe dotyczące lektury Pisma Świętego, które pomagają zrozumieć słowo Boże, pogłębiają równocześnie wiarę człowieka i ułatwiają uczestnictwo w liturgii Kościoła. Natomiast biografie świętych i błogosławionych - świadków wiary ukazują, w jaki sposób można współpracować z łaską Bożą. Pozwalają zrozumieć, gdzie leży sekret świętości.

Z kolei książki o modlitwie i życiu duchowym traktują o regułach życia wewnętrznego. Głębia myśli ich autorów stanowi wobec rozproszenia, w jakim żyjemy, prawdziwy duchowy pokarm, źródło wewnętrznego pokoju, inspirujące do życia słowem Bożym. Obok pozycji religijnych jest wiele książek z literatury pięknej, nawet lektur szkolnych. Biblioteka dysponuje również czasopismami religijnymi oraz kasetami video, w większości o charakterze religijnym. Osobom chętnym pozostaje tylko czerpać z tego, co jest, wybierać, czytać i polecać najbliższym.

Biblioteka jest cały czas w fazie rozwoju. Aby jej zbiory pełniej mogły służyć społeczności parafialnej, sukcesywnie trzeba nabywać nowości wydawnicze i kasety video, a dziś jest to ogromnie kosztowne. Zatem słowa wdzięczności należą się dotychczasowym ofiarodawcom książek lub datków pieniężnych za wypożyczane kasety video, ponieważ służy to dalszemu uzupełnianiu zbiorów. Jednocześnie biblioteka informuje, że przyjmie w formie darów książki religijne, literaturę piękną i materiały video.

Każdy nawet najmniejszy Państwa dar przyczyni się do wzbogacenia naszego wspólnego dobra jakim jest Biblioteka parafialna przy Kościele Miłosierdzia Bożego w Brzesku.