social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Towarzystwo Przyjaciół WSD

Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego

Towarzystwo Przyjaciół WSD w Tarnowie w formie stowarzyszenia powołał w październiku 1996 roku ówczesny biskup tarnowski Józef Życiński.

Celem Towarzystwa, posiadającego osobowość kościelną i cywilno-prawną, jest:

  • troska o rozwój powołań kapłańskich,
  • współpraca z Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie,
  • niesienie mu pomocy duchowej i materialnej,
  • kształtowanie kultury religijnej zgodnie z nauką Kościoła katolickiego.

Swoje statutowe cele Towarzystwo realizuje między innymi przez pozyskiwanie nowych członków, modlitwę w intencji moderatorów i alumnów, troskę o nowe powołania do stanu duchownego, pozyskiwanie środków finansowych koniecznych do funkcjonowania Seminarium, prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie dozwolonym stowarzyszeniom, organizowanie spotkań, a także przez współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami mającymi podobne cele.

Dzięki ofiarności członków towarzystwa udało się m.in. wyposażyć kaplicę pw. Zmartwychwstania Pańskiego w nowym Domu Alumna, urządzić i wyposażyć salę misyjną im. ks. Jana Czuby. Towarzystwo włączyło się (przez przekazanie środków finansowych) w budowę nowej, dużej kaplicy seminaryjnej. Ponadto, wyposażyło dwie sale w baszcie nowego budynku seminaryjnego: sala konferencyjna księży przełożonych (I piętro) i czytelnia czasopism dla alumnów (III piętro). Wydało modlitewnik alumna „Duc in altum" i informatora o seminarium „Świat was potrzebuje", dofinansowało też wydanie płyty kleryckiego Zespołu Muzycznego „Bethesda".


Jak zostać członkiem TP WSD

Członkiem TP WSD zostaje się na podstawie złożonej deklaracji lub własnoręcznego podpisu w księdze zgłoszeń i po uiszczeniu przynajmniej części zadeklarowanej składki. Deklaracje zostają w parafii, a listę członków z adresami należy przesłać na adres Zarządu Głównego Towarzystwa w Tarnowie. Członkowie otrzymują legitymacje oraz korzystają z owoców Mszy św. sprawowanej codziennie w seminaryjnej kaplicy z udziałem kleryków, za wszystkich żyjących i zmarłych dobroczyńców Seminarium.

Przewodniczącym Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie jest ks. dr Jerzy Jurkiewicz, Tarnów, ul. Piłsudskiego 6, tel. 14 621 35 05

Spotkania przyjaciół WSD

W naszej parafii członkowie oddziału spotykają się systematycznie, w każdy pierwszy czwartek miesiąca, na adoracji eucharystycznej oraz wieczornej Mszy św.

Zapraszamy na oficjalną stronę internetową Towarzystwa Przyjaciół WSD, która dostępna jest TUTAJ