social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Nowenna do bł. Gracjana - Lekarza Miłości Małżeńskiej

Nabożeństwo ku czci bł. Gracjana z Kotoru (z Muo)

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.

-Panie pośpiesz ku ratunkowi memu!

Panie, wysłuchaj modlitwy mojej.

-A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie!

Módl się za nami błogosławiony Gracjo:

- Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych!

Wstawiaj się za nami w niebie błogosławiony Gracjo:

- Abyśmy służyli Bogu z pokorą i kochali Jego i najbliższych!

Wyproś nam pokój i pojednanie błogosławiony Gracjo:

-Abyśmy byli świadkami Jezusa, naszej jedynej Drogi, Prawdy i Życia!

Obroń nas swoją modlitwą u Jezusa błogosławiony Gracjo:

-Abyśmy byli wolni od wszelkiego zła duszy i ciała!

Naucz nas przykładem swojego życia błogosławiony Gracjo:

- Abyśmy zawsze mieli pragnienie przenajświętszej Eucharystii! 


Wyproś nam prawdziwą radość i prawdziwą miłość błogosławiony Gracjo:

-Abyśmy już tu na ziemi doświadczyli Królestwa Bożego! 

Kieruj nami w czasach kiedy przyjdą pokusy błogosławiony Gracjo:

-Abyśmy byli wiernymi Ewangelii zbawienia!

Przypominaj nam codziennie błogosławiony Gracjo:

-Abyśmy z sercem i nadzieją powierzali swoje poświęcenie Matce Maryi!

Ojcze nasz...

Oddając cześć prawdziwej obecności Chrystusa w Eucharystii, bł. Gracja mówił:

O święta Uczto, na której się Chrystus rozdaje
i sławi się wspomnienie męki Jego;
dusza napełnia się łaską,
i daje nam zapowiedź przyszłej chwały!

Módlmy się:

Wszechmogący Boże, za wstawiennictwem  Twego umiłowanego, bł. Gracji, pokornie prosimy Cię: zmiłuj się nad swoimi ukochanymi dziećmi. W naszych duchowych i cielesnych potrzebach daj nam takie łaski, których potrzebujemy w codziennych życiowych walkach. Przez Chrystusa Pana naszego.

Litania do błogosławionego Gracji

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Maryjo, Wspomożycielko wiernych - módl się za nami,
Św. Józefie - módl się za nami,
Św. Augustynie - módl się za nami,
Św. Wojciechu i Stanisławie - módlcie się za nami,
Św. Kingo - módl się za nami,
Św. Janie Pawle II - módl się za nami,
Św. Faustyno - módl się za nami,
Bł. Księże Jerzy Popiełuszko - módl się za nami,
Wszyscy święci i błogosławieni naszego  narodu  - módlcie się za nami,
Bł. Gracjo  - módl się za nami,
Wierny służebniku Boga żywego,
Skromny rybaku ludzi,
Promieniujący przykładzie miłości do bliźniego,
Pełen zaufania w opatrzność Bożą, 
Zakochany w Jezusie Eucharystycznym,
Szanujący Maryję Bogurodzicę,
Wzorze bratnich relacji pomiędzy wszystkimi chrześcijanami
Ratunku wygnanych i odrzuconych,
Nawracający zatwardziałych grzeszników,
Niebiański opiekunie rodziny,
Duchowy obrońco małżeństw,
Opiekunie dzieci,
Modlący się o powrót do życia sakramentalnego,
Obdarzony ewangelicznym testamentem, 
Cierpliwy pracowniku w ogrodzie Pańskim,
Bogaty w owoce duchowe,
Gorliwy synu Sw. Augustyna, 
Wstawienniku mocny w ciężkich sytuacjach życiowych,
Uzdrowicielu zranionej miłości małżeńskiej, 
Bracie serafickiego serca,
Wzorze pokory i posłuszeństwa,
Wytrwały w modlitwie i ofierze,
Cudotwórco chwalebny przez naród umiłowany, 
Pomocniku matkom i kobietom w ciąży,
Wsparcie współmałżonków dzieci pragnących,
Mocne wsparcie w kryzysach małżeńskich,
Pociecho samotnych rodziców,
Uzdrowicielu miłości,
Odnowicielu współżycia małżeńskiego,
Wsparcie w walce ze złymi skłonnościami,
Orędowniku duchownych powołań,
Pocieszycielu chorujących i osłabłych,
Wielki godzicielu skłóconych,
Wzorze ministrantów i zakrystianów,
Pomocy ogrodników i rolników,
Dobroczyńco rybaków,
Opiekunie marynarzy, 
Opiekunie osób bezżennych,
Pomocy w ciężkich walkach duchowych,
Przynoszący łaskę w czasie pokus,
Przyjacielu Boży, mocny przeciwko złym duchom, 
Filarze wiary, 
Twierdzo przeciw odstępstwom od wiary,
Prosty głosicielu  Królestwa Chrystusowego,
Troskliwy opiekunie małych i ubogich,
Przynoszący pokój Chrystusowy duszom zmęczonym,
Miłosierny orędowniku łaski Bożej,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas. Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami. 

Módlmy się:
Panie Boże nasz, Ty obdarzyłeś bł. Gracje (bł. Gracjana) wiarą żywą, pokorą mocną i miłością ku potrzebującym. Prosimy Cię, pomóż nam abyśmy na przykład bł. Gracje (bł. Gracjana) żyli w Twojej łasce i tak jak i on kochali Chrystusa ponad wszystko, żebyśmy już tu na ziemi przynosili płody dzieł dobrych. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

Modlitwa do błogosławionego Gracji

O odnowienie wiary, nadziei i miłości

Błogosławiony Gracjo, sławny cudotwórco nasz, z pokorą prosimy Cię żebyś ożywił w sercach naszych wiarę żywą, która rozpaliła w Tobie płomień Bożej miłości. Prosimy Cię żebyśmy z całego serca kochali Pana Boga i jak Ty, w pełni i z odwagą doświadczali wiary - jako prawdziwi uczniowie Chrystusa, bez względu na jakikolwiek ludzki strach. Pomóż nam byśmy żyjąc w taki sposób, mogliśmy doświadczyć niezmiennej dobroci Bożej i osiągnęli cel ostateczny który nam Pan Bóg przeznaczył - zbawienie dusz naszych. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Błogosławiony Gracjo, cudowny przykładzie posłuszeństwa woli Bożej, z pokorą prosimy Cię, aby żywa wiara prawdziwych uczniów Chrystusa przenikała nas, żeby w naszych rodzinach, miastach i ojczyźnie powstawało królestwo Chrystusa, królestwo prawdy, miłości i pokoju. Prosimy Cię, w ciężkich czasach zwątpienia i beznadziei pomóż nam, abyśmy mieli mocną nadzieję w ostateczne zwycięstwo dobra, i nie pozwól żebyśmy wpadli w ciemność i rozpacz z powodu prywatnych i społecznych kryzysów. Daj nam siłę żebyśmy w najcięższych chwilach życia odnajdywali światło Chrystusa, które i Ty naśladowałeś. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.  

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Błogosławiony Gracjo, miłosierny głosicielu Chrystusa, Ty przez całe swoje życie pokazywałeś wielką miłość do Chrystusa ukrytego w sakramencie Eucharystii.  Prosimy Cię, pomóż nam aby wzmacniała się nasza miłość do tego przenajświętszego sakramentu, żebyśmy jak i Ty czerpali z niego miłość do naszych najbliższych. Wzmocnij miłość w naszych rodzinach, w naszych relacjach i naszej parafialnej wspólnocie. Pomóż nam abyśmy się nauczyli pewniej przebaczać zło, a swoje cierpienia i ból oddawali jako wynagrodzenie za grzechy i krzywdy którymi raniliśmy niezmierną miłość naszego Boga i Zbawiciela. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.   

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Módl się za nami Błogosławiony Gracjo!
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych!

Tekst nabożeństwa w pliku PDF, do pobrania - TUTAJ

 

Bł. Gracjan z Kotoru (z Muo) - życiorys

Błogosławiony Gracjan z Muo - augustianin, pustelnik;   Święty Eucharystii, lekarz miłości małżeńskiej ur. w Muo (Zatoka Kotorska) 27. XI. 1438 r.; zm. w Wenecji 9. XI. 1508 r.
Przez pierwsze trzydzieści lat mieszkał w Muo i był rybakiem. Już wówczas ujawniła się w nim nieprzeciętna pobożność i gorliwość w wierze. Osiągnąwszy trzydziesty rok życia popłynął do Wenecji, gdzie pod wpływem kazania św. Szymona z Camerina, postanowił zostać bratem zakonnym, augustianinem. Przez całe swoje zakonne życie wypraszał dla tłumnie przychodzących do niego ludzi wiele łask i cudów. Jest uważany za patrona małżeństw przeżywających trudności, patrona żeglarzy i osób doświadczanych przez różne nałogi. 
/źródło: www.salvatorians-montenegro.pl/

Jest dzień 27. listopada 1438 roku. W Muo, małej wiosce rybackiej leżącej w Zatoce Kotorskiej, przychodzi na świat chłopiec, któremu rodzice - Benedykt i Dobre Krilovića - nadają na chrzcie imię Paweł, wybierając mu na życiowego patrona św. Pawła Apostoła. 

Była to rodzina skromna, ale znana z uczciwości i pobożności. Działo się to w czasie pontyfikatu papieża Eugeniusza IV, gdy Zatoka Kotorska była częścią Republiki Weneckiej. Czasy i sytuacja rodzinna decydują o losie młodego Pawła Krilovića, który zostaje rybakiem i żeglarzem, podobnie jak inni mieszkańcy przybrzeżnych obszarów. 
Jako dziecko w ubogiej rodzinie rybackiej, Paweł Krilović całą swoją młodość przeżył u podnóża wzgórza Vrmac, mieszkając tam razem ze swoimi rodzicami. Kiedy osiągnął trzydziesty rok życia, został marynarzem na weneckim statku handlowym. 

W lecie 1468 roku, podczas gdy statek zawinął do portu w Wenecji, młody marynarz Paweł miał okazję posłuchać katechez charyzmatycznego kaznodziei bł. Szymona z Camerino, augustianina, który nauczał o przemijalności tego świata i jedynej prawdziwej wartości dla człowieka, którą może być wyłącznie Bóg. 

Przepowiadanie sławnego misjonarza ludowego, za jakiego ówcześnie uważany był bł. Szymon, wycisnęły tak mocne piętno na sercu i duszy Pawła, że doprowadziły go do decyzji porzucenia dawnego stylu życia i całkowitego poświęcenia się Bogu poprzez życie zakonne. 

Wstępując do Zakonu Augustianów Paweł Krilović przybiera imię Gracjan (z łac. łaska). Nie jest łatwo wskazać, które imię mocniej odzwierciedla całe życie naszego rybaka i żeglarza, mnicha i świętego. Niezłomność ducha św. Pawła Apostoła, wielka gorliwość promotora Ewangelii Jezusa Chrystusa, patrona Pawła Krilovića ze chrztu oraz łaska, wzajemne dawanie i otrzymywanie podarunków lub miłosierdzie zawierające się w imieniu Gracjan, ukazują nam cały charakter i życie naszego świętego. 

Gracjan rozpoczął swoje zakonne życie w ubogim klasztorze Najświętszej Maryi Panny na wzgórzu Orton w pobliżu Padwy. W czasie, gdy był jeszcze nowicjuszem w zakonie, dla wszystkich było już jasne, że nowy mnich z Muo cechuje się takimi cnotami, jak skromnością i cierpliwością, które mają znamiona świętości. Szybko uczył się zakonnego posłuszeństwa i z niezwykłą lekkością przyswajał reguły życia zakonnego. 

Wielki syn miasteczka Muo nigdy nie został kapłanem, całe swoje mnisze życie przeżył jako brat zakonny służąc wspólnocie jako ministrant, furtian i ogrodnik. Gracjan często umartwiał swoje ciało nosząc włosiennicę, biczując się i dużo poszcząc. Odznaczał się również wielką żarliwością modlitwy, duchem pokuty i głęboką pokorą. Zawsze, gdy z powodu jakiegoś zajęcia znajdował się poza murami kościoła, jego myśli były zjednoczone z Jezusem Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie. Kiedy tylko mógł, posługiwał kapłanowi podczas celebrowania Eucharystii. 

Ta jego szczególna pobożność do Jezusa utajonego w Najświętszym Sakramencie miała już niedługo zasłużyć na niezwykły dar. Pewnego dnia, ku swojemu niezadowoleniu, został przez przełożonego klasztoru przydzielony do pracy w ogrodzie. Wtedy zdarzył się cud. Bóg widząc posłuszeństwo Gracjana, który pomimo wielkiej miłości do Eucharystii nie może w niej uczestniczyć, nagradza swojego wiernego sługę. 

Podczas pracy w przyklasztornym ogrodzie, gdy kapłan w kościele celebrując Najświętszą Ofiarę podnosił konsekrowaną Hostię do góry, Gracjan klęknął przed Najświętszym Sakramentem pomimo tego, że był na zewnątrz kościoła. Właśnie w tej chwili ściana klasztornego kościoła Najświętszej Maryi Panny otworzyła się przed nim i zobaczył kapłana trzymającego w swoich dłoniach Dzieciątko Jezus, które było otoczone cudownym blaskiem. 

Za doświadczenie, jakim Bóg go obdarował, Gracjan w duchu dziękczynienia jeszcze bardziej z dnia na dzień modlił się i pościł. 
To mistyczne doświadczenie miało wielki wpływ nie tylko na samego Gracjana. Wkrótce się okazało, że stało się ono również źródłem łask dla wielu ludzi będących w potrzebie. Wieść o tym niezwykłym wydarzeniu szybko dotarła do okolicznych miejscowości i dotychczas spokojny klasztor stał się miejscem zgromadzeń tłumów, którzy starali się o przyjęcie i wysłuchanie. Aby rozwiązać powstały problem dużej ilości ludzi przybywających do zakonnika Gracjana, przełożeni postanowili przenieść go na pobliską wyspę św. Krzysztofa. Na tej wyspie Gracjan spędził pozostałe lata swego życia aż do 9. XI. 1508 roku, kiedy to zmarł w opinii świętości mając 70 lat. 

Również na wyspie św. Krzysztofa, Gracjan wiódł wzorowe życie zakonne wyrzekając się wszelkiej przyjemności. Żył bardzo ubogo, w swojej celi nie miał żadnych mebli z wyjątkiem deski, na której spał. Przez cały dzień wypełniana swoich obowiązków religijnych jadł tylko kromkę chleba i pił zaledwie łyk wody, nigdy nie jadał mięsa. 

Takie życie było dla niego źródłem siły i miłości do Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, przed którym spędzał długie godziny na modlitwie nie tylko w dzień, ale szczególnie w nocy. Dzięki jego wstawiennictwu do Boga działy się cuda: chorzy odzyskiwali zdrowie, głodni otrzymywali żywność, nadzy znajdowali odzież, a ci, którzy byli z sobą w zwadzie i nienawiści po spotkaniu z Gracjanem pojednywali się. Gracjan miał także dar prorokowania i udzielania rad, za jego pośrednictwem dochodzili do zgody małżonkowie będący ze sobą w konflikcie. Sam Bóg dzięki Gracjanowi leczył choroby duszy i ciała, choroby ducha nienawiści oraz braku miłości i miłosierdzia. Łaska Boża działała dzięki Gracjanowi jak najwspanialszy lek. 

Pewnego razu zdarzyło się, że wyspę św. Krzysztofa nawiedziła susza, wszystkim mieszkańcom brakowało pitnej wody. Przerażeni ludzie przyszli do Gracjana prosić o radę. Wtedy głęboko wierzący zakonnik nakazał wlać do studni wiadro morskiej wody, podczas gdy on sam żarliwie się modlił. Studnia natychmiast wypełniła się pitną wodą i to tak obficie, że wystarczyło jej również dla mieszkańców sąsiedniej wyspy św. Michała. Od tego czasu wielu wzywając jego wstawiennictwa znajdywało na wyspach i innych obszarach pitną wodę, która dla ówczesnych mieszkańców była cenna jak samo życie. 

Gdziekolwiek ludzie zanosili swoje modlitwy przez wstawiennictwo Gracjana, ich prośby zostawały wysłuchiwane. Również dzisiaj co jakiś czas docierają do jego rodzinnej miejscowości świadectwa ludzi, którzy za jego pośrednictwem zostają obdarzani różnymi łaskami. Dowodem tego są liczne i nieustannie rosnące w liczbę wota, które zdobią jego sanktuarium. 

Ciało Gracjana było przechowywane i czczone w kościele klasztornym św. Krzysztofa przez trzysta lat od jego śmierci, do czasu kiedy to wyspa stała się łupem armii Napoleona Bonaparte. Zakonnicy opuszczający wyspę w roku 1806 zabrali z sobą ciało Gracjana do Wenecji jako szczególnie cenną i świętą relikwię. Po zakończeniu działań wojennych, zakonnicy postanowili przekazać opiekę nad ciałem Gracjana jego rodzinnej parafii Muo. 

Staraniem żeglarza Antoniego Jankovića relikwie Gracjana zostały przeniesione do Muo w 1810 roku. Stało się to ku wielkiej radości mieszkańców całej Zatoki Kotorskiej. Od tamtej pory rodacy Gracjana starannie czuwają nad jego ciałem i oddają mu należną cześć. Ciało Gracjana pierwotnie było złożone na ołtarzu w kościele parafialnym św. św. Kosmy i Damiana, na stoku wzgórza Vrmac w pobliżu jego rodzinnego domu. Dzięki staraniom wszystkich mieszkańców Muo, do roku 1864 wzniesiono nową świątynię parafialną ku czci największego syna ich nadmorskiej miejscowości, którą poświęcono Najświętszej Maryi Pannie, Wspomożycielce Wiernych. 

Papież Leon XIII oficjalnie potwierdził świętość życia Gracjana i zatwierdził jego stały kult, a w roku 1889 ogłosił go błogosławionym. Ciało bł. Gracjana zostało złożone w nowym kościele parafialnym, w srebrnym sarkofagu na szczególnie ku temu wzniesionym ołtarzu, gdzie do dziś dnia odbiera on należytą cześć. W dowód wdzięczności za ogłoszenie Gracjana błogosławionym, jego rodacy w roku 1888 wybudowali ku jego czci specjalną kaplicę, położoną 200 metrów nad miasteczkiem. W tej kaplicy wykonano również obraz Błogosławionego, wokół którego ludzie zbierają się na modlitwę 27. listopada każdego roku, aby upamiętnić dzień jego narodzin. 

Uroczystość ku czci bł. Gracjana, obchodzona corocznie z wielkim entuzjazmem i radością 9. listopada, gromadzi zarówno mieszkańców Muo, jak i wiernych z okolicznych miejscowości oraz licznych pielgrzymów. W rodzinnym Muo również w każdy czwartek Msza św. celebrowana jest na ołtarzu, na którym w sarkofagu złożone jest jego ciało (które od 500 lat się nie rozkłada), aby w sposób szczególny podkreślić głęboką pobożność bł. Gracjana do Eucharystii. 

Cuda, których Bóg dokonuje za wstawiennictwem bł. Gracjana, są bardzo zróżnicowane. Błogosławiony Gracjan pomaga żeglarzom i marynarzom w wypadkach morskich; jest patronem chorych na zapalenie płuc, dróg oddechowych i gardła; pośrednikiem w poszukiwaniu wody pitnej; pojednawcą zwaśnionych; a w szczególności lekarzem miłości małżeńskiej