social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Kancelaria parafialna - tel. 14 68 62 440

KANCELARIA CZYNNA CODZIENNIE
(z wyjątkiem niedziel i świąt kościelnych)
w godz. 17.00 - 18.00.

PODCZAS WAKACJI KANCELARIA CZYNNA
w piatki od 17.00 do 18.00,
w pozostałe dni po porannej i wieczornej mszy świętejW SPRAWACH MAŁŻEŃSKICH W PIĄTEK
(z wyjątkiem I piątku miesiąca)
w godz. 16.00 - 18.00.

W SPRAWACH NAGŁYCH O KAŻDEJ PORZE

TELEFON: 14 68 62 440
E-MAIL: kancelaria@milosierdzie.brzesko.net.pl

Dokumenty niezbędne w Kancelarii parafialnej przy załatwianiu formalności związanych z przyjęciem Sakramentów i Sakramentaliów

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPISANIA DZIECKA DO CHRZTU
 1. Akt urodzenia dziecka
 2. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka (jeśli ślub był poza parafią)
 3. Zaświadczenia od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że są katolikami wierzącymi oraz praktykującymi (kandydat na chrzestnego musi mieć skończone 16 lat życia i przyjęty sakrament bierzmowania)
 4. Zgoda własnego Proboszcza (jeśli chrzest jest spoza parafii - Parafianinem jest się tam, gdzie się mieszka, a nie tam, gdzie jest się zameldowanym)
 5. Z kompletem dokumentów udajemy się do kancelarii parafialnej
 
DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZAWARCIA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA
 1. Narzeczeni osobiście zgłaszają się w kancelarii parafialnej PRZYNAJMNIEJ 3 miesiące przed planowanym ślubem.
 2. Dowody osobiste nupturientów (osób mających zawrzeć związek małżeński).
 3. Świadectwa chrztu (do ślubu kościelnego) z aktualną datą wystawienia. Jeżeli na świadectwie chrztu w uwagach nie ma informacji o przyjęciu sakramentu bierzmowania to dodatkowo świadectwo bierzmowania, z parafii w której sakrament był przyjęty.
 4. Świadectwa nauki religii z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej.
 5. Zaświadczenie uczestnictwa w katechezie przedmałżeńskiej z poradnią rodzinną.
 6. Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego (ważne tylko 90 dni) lub akt zawarcia związku cywilnego w USC.
 7. Zgoda własnego Proboszcza, jeśli ślub jest spoza parafii. (Parafianinem jest się tam, gdzie się mieszka, a nie tam, gdzie jest się zameldowanym)
   
 
DOKUMENTY POTRZEBNE PRZY ORGANIZACJI POGRZEBU KATOLICKIEGO
 1. O śmierci należy powiadomić miejscowych duszpasterzy lub zarządcę cmentarza parafialnego przed załatwieniem wszelkich formalności w zakładzie pogrzebowym - wtedy bliższe informacje.
 2. Rodzina powinna zadbać o to, aby chory  pojednał  się z Bogiem przed śmiercią - nie odkładać przyjęcia sakramentu chorych na ostatnią chwilę bo jest to sakrament dla żyjących, umacnia w cierpieniu oraz toruje drogę do nieba.
 3. Akt zgonu z USC (po wpisaniu do księgi zmarłych w parafii do zwrotu)
 4. Karta zgonu jako dokument konieczny do pochowania na parafialnym cmentarzu.
 5. Dokument potwierdzający przyjęcie sakramentu chorych.