social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Odnowa w Duchu Św.

Grupa Odnowy w Duchu Św. "Syjon" przy parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Brzesku

Grupa została założona w dniu 15 sierpnia 1996 roku w święto Wniebowzięcia Matki Bożej, która patronuje nam do dziś. Grupę tworzy 30 osób w różnym wieku.

Celem wspólnoty jest:

  • poznanie, uwielbienie Boga i życie według Jego prawd
  • Służba bliźnim poprzez modlitwę wstawienniczą i wsparcie duchowe.


Stałe spotkania grupy odbywają się w każdy wtorek o godz. 19.00 w Sali nr. 22 Domu parafialnego.
W drugi wtorek miesiąca o godz. 19.00 uczestniczymy we wspólnotowej Mszy Św. w kaplicy Matki Bożej naszego kościoła.


Bracie siostro !

  • Jeżeli utraciłeś smak modlitwy,
  • Jeżeli poszukujesz czegoś nowego, co ma wartość w życiu Ewangelią
  • Jeżeli pragniesz bardziej zbliżyć się do Boga
  • Jeżeli czujesz się skazany na życie w przeciętności
  • Jeżeli pragniesz zanurzyć się w Bożej miłości

 
ZAPRASZAMY I CIEBIE ! RAZEM BĘDZIEMY WIELBIĆ JEZUSA I
PROSIĆ O POTRZEBNE ŁASKI


A podczas wspólnego posiłku kazał im nie wychodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: "Słyszeliście o niej ode Mnie-mówił - Jan chrzcił wodą, a wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym"
(Dz. 1,4-5)
 
Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysoka. (Łk. 24, 49)

Zarys Historii Grup Charyzmatycznych

Nowa Pięćdziesiątnica, albo początki Wspólnot charyzmatycznych, zrodziły się w Ameryce, na przełomie XIX i XX wieku głównie wśród protestantów, poza kościołem katolickim. W latach 70 XX wieku kilku polskich kapłanów zetknęło się z Odnową Charyzmatyczną poza granicami naszego kraju.

W 1975 roku ks. Marian Piątkowski z Poznania uczestniczył w kongresie charyzmatycznym w Rzymie, gdzie doświadczył Chrztu w Duchu Św. i zapragnął tym doświadczeniem dzielić się z innymi po powrocie do kraju. Pierwszym założycielem grupy modlitewnej [późniejsza Maranatha] w Warszawie był ks. Bronisław Dembowski, / obecny biskup Włocławski! który z ruchem charyzmatycznym spotkał się w 1976 roku w czasie studiów w Stanach Zjednoczonych. W kolejnych latach powstawały nowe grupy, które odnajdywały swoje miejsce w Kościele. Już w 1979 roku na spotkaniu w Magdalence ki Warszawy zebrali się przedstawiciele 50 grup istniejących w Polsce. I Ogólnopolski Kongres Odnowy w Duchu Świętym odbył się w październiku 1983 roku w Częstochowie. Pierwsza Msza Św. z modlitwą o uzdrowienie wewnętrzne, została odprawiona w 1993 roku na Jasnej Górze, w czasie III Ogólnopolskiego Kongresu Odnowy w Duchu Św.