social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Namaszczenie chorych (wg KKK)

Namaszczenie chorych jest to sakrament, w którym ciężko chory otrzymuje szczególne łaski dla duszy, ulgę w cierpieniu, a niekiedy przywrócenie zdrowia.
 
  • Jaki jest cel sakramentu namaszczenia chorych?
Celem sakrament namaszczenia chorych jest udzielenie specjalnej łaski chrześcijaninowi, który doświadcza trudności związanych z ciężką chorobą lub starością( 1527).
 
  • Kto może przyjmować namaszczenie chorych?
Sakrament ten może przyjmować wierny, którego życie zaczyna być zagrożone śmiercią z powodu choroby lub starości (1528).
 
  • Jaki jest ryt istotny tego sakramentu?
Sakramentu namaszczenia chorych udziela się przez namaszczenie czoła i rąk chorego, któremu towarzyszy liturgiczna modlitwa kapłana (1531).
 
  • Jakie są owoce tego sakramentu?
- zjednoczenie chorego z męką Chrystusa;
- otucha, pokój i odwaga do znoszenia po chrześcijańsku cierpienia;
- odpuszczenie grzechów, jeśli chory nie uzyskał go w sakramencie pokuty;
- odzyskanie zdrowia, jeśli ono służy do zbawienia;
- przygotowanie na przejście do życia wiecznego (1532).