social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Pogrzeb Katolicki

Formalności w Kancelarii Parafialnej i obowiązki chrześcijańskie względem zmarłego:

W obliczu śmierci powinniśmy dopełnić pewnych obowiązków względem zmarłego jeszcze za jego życia (patrz - pkt. 2), a po jego śmierci, jeśli zależy nam na pogrzebie katolickim, należy załatwić pewne formalności (patrz - pkt 1, oraz 3, 4 i 5).
 
DOKUMENTY POTRZEBNE PRZY ORGANIZACJI POGRZEBU KATOLICKIEGO
 1. O śmierci należy powiadomić miejscowych duszpasterzy lub zarządcę cmentarza parafialnego przed załatwieniem wszelkich formalności w zakładzie pogrzebowym - wtedy bliższe informacje.
 2. Rodzina powinna zadbać o to, aby chory  pojednał  się z Bogiem przed śmiercią - nie odkładać przyjęcia sakramentu chorych na ostatnią chwilę bo jest to sakrament dla żyjących, umacnia w cierpieniu oraz toruje drogę do nieba.
 3. Akt zgonu z USC (po wpisaniu do księgi zmarłych w parafii do zwrotu)
 4. Karta zgonu jako dokument konieczny do pochowania na parafialnym cmentarzu.
 5. Dokument potwierdzający przyjęcie sakramentu chorych.
 6. W przypadku osoby spoza parafii potrzebna jest zgoda proboszcza z miejsca zamieszkania zmarłej osoby.


Przydatne telefony:

 1. Kancelaria Parafialna: 14 68 62 440 
 2. Numer telefonu do księdza dyżurnego (tylko do chorego): 537 703 406 (O KAŻDEJ PORZE)
 3. Kapelan szpitala (tylko do chorego): 725 402 702
 4. Numery do księży pracujących w parafii dostępne TUTAJ
 5. Organista Andrzej Gicala: 14 68 63 117