social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Modlitwa zawierzenia jezusowi miłosiernemu

Jezu Najmiłosierniejszy, mój Panie i Zbawicielu:

wobec nieba i ziemi, świadom(a) swojej nędzy, grzeszności i niewystarczalności,
oddaję się dziś zupełnie i całkowicie, świadomie i dobrowolnie Twemu Nieskończonemu Miłosierdziu.

Ufając Twojej Miłosiernej Miłości wyrzekam się na zawsze i całkowicie:
 
 • zła i tego co do zła prowadzi
 • demonów i wszelkich ich spraw i pokus
 • świata i wszystkiego czym usiłuje mnie pociągać i zniewalać
 • siebie i wszystkiego co buduje i zaspokaja mój egoizm i pychę. 

Oddaję się Tobie Jezu, Najmiłosierniejszy Zbawicielu, jako jedynemu mojemu Bogu i Panu, jedynej miłości, pragnieniu i celowi mojego życia.

Z całą pokorą, ufnością i uległościąwobec Twojej Najmiłosierniejszej Woli oddaję Ci siebie:
 
 • moje ciało, duszę i ducha
 • całą moją istotę
 • życie w czasie i w wieczności
 • przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
 • rozum, uczucia i pragnienia
 • wszelkie zmysły, władze i prawa
 • wolę i wolność moją
 • wszystko czym jestem, co posiadam i co mnie stanowi. 

Nie zostawiam sobie nic, wszystko oddaję Twojej Świętej Woli przez ręce Niepokalanej Matki Miłosierdzia.

Rozporządzaj mną jak chcesz, według Twojego Miłosierdzia.

Broń mnie i posługuj się mną jako swoją wyłączną i całkowitą własnością.

Jezu, ufam Tobie!

Amen.