social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Akcja Katolicka na Jasnej Górze 20 - 06 - 2016

Jednym z ważniejszych wydarzeń dla Akcji Katolickiej w Polsce jest doroczna ogólnopolska pielgrzymka na Jasną Górę. W tym roku odbyła się w sobotę 18 czerwca i przebiegała pod hasłem „Z dziękczynieniem za łaskę chrztu i chrześcijańską Ojczyznę”. Z pokłonem do Czarnej Madonny przyjeżdżają wówczas delegacje ze wszystkich diecezji z całego kraju  z Krajowym Asystentem  Kościelnym  Akcji  księdzem Biskupem Markiem Solarczykiem oraz Prezesem KIAK i Zarządem Krajowym  na czele. 

Oddział Akcji Katolickiej z naszej parafii wyjechał na tę uroczystość w pielgrzymce dekanalnej pod opieką duchową  Asystenta Dekanalnego ks. Wojciecha Wernera i z udziałem prezesa parafialnego Krzysztofa Mariankowskiego. Spotkanie Akcjonariuszy rozpoczęło się  o godz. 9.00 w bazylice archikatedralnej p.w. Św. Rodziny w Częstochowie, gdzie słowo pasterskie wygłosił ks. Abp Wacław Depo, Metropolita Częstochowski oraz ks. Bp Marek Solarczyk. Głos zabrała również nowa Prezes KIAK Urszula Furtak i wystąpił gość z Wielkiej Brytanii. Wręczono także medale „Za dzieło apostolstwa”. Potem został uformowany wielotysięczny pochód z pocztami sztandarowymi i orkiestrą, który przemaszerował przez miasto na Szczyt Jasnogórski, modląc się i śpiewając, dając świadectwo wiary i jedności. Tutaj uczestniczyliśmy we Mszy świętej pod przewodnictwem i z kazaniem księdza Bpa Marka Solarczyka oraz dokonaliśmy uroczystego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. O godzinie 13. wraz z pielgrzymami ze Straży Honorowej NSPJ, wśród których byli pielgrzymi z naszej parafii pod opieką ks. Zbigniewa, uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej na Wałach Jasnogórskich. 

Od godziny 15. nasza przeszło czterdziestoosobowa grupa pielgrzymkowa, w składzie której byli również przedstawiciele POAK - ów z Uszwi, Gnojnika i Słotwiny realizowała swój program. W drodze powrotnej odwiedziliśmy Matkę Bożą Gidelską Uzdrowienie Chorych w sanktuarium przy klasztorze dominikanów w Gidlach. Obejrzeliśmy tutaj XVII – wieczną bazylikę i w kaplicy z Cudowną Figurką wysłuchaliśmy informacji o Objawieniu Matki Bożej Gidelskiej równo 500 lat temu i łaskach otrzymywanych za Jej pośrednictwem. Potem na krótko wstąpiliśmy do znajdującego się 35 km od Częstochowy przepięknego wczesnobarokowego sanktuarium św. Anny, a następnie zatrzymaliśmy się w Leśniowie. Tutaj w sanktuarium Matki Bożej Patronki Rodzin modliliśmy się koronką do Miłosierdzia Bożego, również w intencji pielgrzymujących z nami Jubilatów – Małgorzaty i Józefa S., obchodzących w tym dniu dwudziestą drugą rocznicę ślubu. Ksiądz Wojciech, nawiązując do tytułu kościoła oraz do jednego z fresków wygłosił krótką katechezę na temat znaczenia błogosławieństwa w rodzinach, szczególnie błogosławienia dzieci przez rodziców i siebie nawzajem małżonków.

Po zaczerpnięciu wody z cudownego, leśniowskiego źródełka wyruszyliśmy do Brzeska. Na trasie z Częstochowy naszą wiedzę o odwiedzanych sanktuariach uzupełniał prezes Krzysztof Mariankowski, dzieląc się też informacjami o tutejszych, jak się okazuje jego rodzinnych, stronach. Ponadto powrót do domu urozmaicał nam ciekawostkami turystyczno – krajoznawczymi i historycznymi o mijanych miejscach nasz ksiądz Asystent Wojciech Werner, któremu należą się szczególne wyrazy podziękowania za towarzyszenie nam w tym pielgrzymowaniu, za formację duchową i intelektualną, za dar wspólnej modlitwy oraz za … specjalne leśniowskie krówki z niespodzianką.


Fotogaleria z pielgrzymki (zdj.M.Toboła);