social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Akcja Katolicka


Parafialny Oddział Akcji Katolickiej

Ojcem duchowym odrodzonej Akcji Katolickiej w Polsce jest św. Jan Paweł II, który w słowie skierowanym do biskupów polskich w czasie wizyty  w Rzymie w 1993r. powiedział: „Spełnienie tego wielkiego zadania, jakie Chrystus powierzył Kościołowi, nie jest możliwe bez czynnego zaangażowania katolików świeckich, świadomych swego powołania i misji w Kościele i w świecie. (…) Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła.”

Rok później rozpoczęła się reaktywacja tego stowarzyszenia na ziemiach polskich, zaczęły powstawać pierwsze struktury lokalne, a następnie wybrano władze krajowe stowarzyszenia w Częstochowie w wigilię święta Chrystusa Króla, które jest od tej pory świętem patronalnym Akcji Katolickiej w Polsce.

W niespełna dwadzieścia lat później dołączyliśmy do tej rodziny, gdyż w czerwcu 2013 roku z inicjatywy i pod patronatem duchowym ks. proboszcza Wojciecha Wernera rozpoczął działalność Parafialny Oddział Akcji  Katolickiej przy parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku. Oficjalnie Oddział został erygowany Aktem Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża 30 września 2013 r. Ksiądz Wojciech Werner jest jednocześnie Asystentem Dekanalnym Akcji Katolickiej a  funkcję prezesa naszego Oddziału pełni Krzysztof Mariankowski, któremu w sprawach organizacyjnych pomaga zarząd.  Deklaracje członkowskie złożyły 32 osoby zdecydowane  właśnie w tym stowarzyszeniu pogłębiać swoją formację chrześcijańską oraz we współpracy z hierarchią przyczyniać się do realizacji misji Kościoła. Spotkania odbywają się w każdy trzeci wtorek miesiąca o godzinie 19.00 i składają się z formacji duchowej oraz części informacyjno – organizacyjnej.

Działamy zgodnie z Programem i terminarzem Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, włączamy się w wydarzenia ogólnodiecezjalne, dekanalne jak i realizujemy zadania własne współpracując z innymi formacjami i grupami parafialnymi. 
Wiele wyzwań i różnorodnych zadań stawia przed członkami Akcja Katolicka. Będziemy starali się im sprostać, mając w pamięci i sercach słowa św. Jana Pawła II zapisane w Deklaracji Programowej Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej  „Podwójcie waszą miłość i wysiłek, by przez świętość życia i zapał apostolski czynić coraz wspanialszym oblicze Kościoła”. Zobowiązujemy się w naszej działalności podążać drogowskazem Jego słów opartych na Ewangelii. W czym niech pomagają nam patronowie:  św. Wojciech i bł. Stanisław Kostka Starowieyski.

Ciekawe strony:

http://www.mamaitata.org.pl/ - Fundacja Mamy i Taty
http://www.pro-life.pl/ - Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka
http://ak.org.pl - Oficjalna strona Akcji Katolickiej w Polsce
http://www.ak.diecezja.tarnow.pl - Strona Akcji Katolickiej w diecezji tarnowskiej


Kalendarium wydarzeń 2013 - 2016

2013

 • czerwiec -  Spotkanie założycielskie, wybór Zarządu
 • 28.09 - Koronka na ulicach miast świata
 • 30.09 - Akt Biskupa Tarnowskiego  Andrzeja Jeża erygujący Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku
 • grudzień - Spotkanie świąteczne, opłatek
 • 26.12 - Opieka nad Kolędnikami Misyjnymi


2014

 • styczeń - Dekanalne spotkanie opłatkowe na Słotwinie
 • luty - Rekolekcje diecezjalne AKDT w Ciężkowicach
 • 22.03  - Dekanalny Dzień Skupienia Akcji Katolickiej  w naszej parafii (więcej informacji TUTAJ)
 • 20. 06 Spotkanie modlitewno – edukacyjne w Starym Sączu (więcej informacji TUTAJ)
 • Początki  Klubu Seniora 
 • 21.06   Udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce AK na Jasną Górę
 • 3.07. Diecezjalne spotkanie modlitewno – formacyjne w Tuchowie
 • 3.09 Współorganizacja kursu komputerowego dla seniorów
 • 25.09  Udział w  Dniu Społecznym Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej w Centrum formacyjno – rekolekcyjnym „Arka” w Gródku nad Dunajcem. Temat: „Nauczanie społeczne Jana Pawła II”
 • 28.09 Koronka na ulicach miast świata (fotogaleria dostępna TUTAJ) 
 • 9.10  Modlitwa różańcowa w Radiu RDN Małopolska prowadzona przez nasz oddział
 • 18.10   Diecezjalna Pielgrzymka Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej do Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny do Zabawy i Wał Rudy
 • 19.10 Pomoc w „liczeniu wiernych” 
 • 25.10  Pielgrzymka do  sanktuariów świętego Michała Archanioła w Miejscu Piastowym i świętego Jana w Dukli (fotogaleria dostępna TUTAJ) 
 • 23.11  Święto Chrystusa Króla w Tarnowie – medale Dei Regno Servire dla Prezesa POAK Krzysztofa Mariankowskiego  i viceprezes Urszuli Grabarz 
 • 29.11–  Wyjście na film „Karolina” do kina Planeta
 • 26-27.12 Opieka nad Kolędnikami Misyjnymi (fotogaleria dostępna TUTAJ) 


2015

 • 10.01  Opłatek dekanalny w parafii Miłosierdzia Bożego (fotogaleria dostępna TUTAJ) 
 • 20 – 22. 02.  Rekolekcje diecezjalne w Ciężkowicach „To jest Pan”
 • 6 i 19. 03  Akcja rozdawania jabłek (fotogaleria dostępna TUTAJ, inne informacje TUTAJ) 
 • 25.03  Ogólnopolska konferencja naukowa w 20. rocznicę encykliki Evangelium vitae Jana Pawła II w par. św. Jakuba w Brzesku
 • 21.03  Droga Krzyżowa ulicami naszej parafii  – przygotowanie i prowadzenie (fotogaleria dostępna TUTAJ) 
 • 22-27.03 Wielkanocna pisanka  (fotogaleria dostępna TUTAJ) 
 • 23.04  Dzień Patrona AK, założenie margaretki dla ks. Wojciecha z okazji imienin
 • 2 – 5. 05 Wizyta misjonarza z Kairu o. Robbina Camemby
 • 9.05  Udział w spotkaniu modlitewno – formacyjnym AKDT „Orędzie fatimskie – proroctwo na nasze czasy” w Tuchowie 
 • 2.07 Pielgrzymka do sanktuarium w Tuchowie
 • 18.07  Organizacja parafialnego wyjazdu do Warszawy na rekolekcje „Jezus na stadionie” 
 • 20.08 Odwiedziny u pielgrzymów XXXIII PPT w Racławicach – Miechowie (fotogaleria dostępna TUTAJ) 
 • 20.09 Kongres Krajowy AK w Krakowie
 • 28.09 Koronka na ulicach miast (fotogaleria dostępna TUTAJ) 
 • 17.10   20 lecie reaktywacji AK w diecezji tarnowskiej – III Diecezjalny Kongres Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej
 • 11.10. Diecezjalny Marsz dla Życia i Rodziny w Brzesku (fotogaleria dostępna TUTAJ) 
 • 18.11. Zabawa, Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny. Diecezjalne spotkanie modlitewno-edukacyjne Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej
 • 22. 11 Święto patronalne Akcji Katolickiej. Pielgrzymka Akcji Katolickiej do bazyliki katedralnej w Tarnowie  w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata  
 • 26/27.12  – Kolędnicy Misyjni – opieka (fotogaleria dostępna TUTAJ) 
 • grudzień  - spotkanie świąteczne


2016

 • 12 – 14.02 Rekolekcje w Ciężkowicach z Misjonarzem Miłosierdzia ks. J. Bartoszkiem pt. „Być obliczem miłosierdzia”
 • Marzec – Droga Krzyżowa w Wielki Piątek
 • 21.04 – Święto patrona AK św. Wojciecha. Msza św., prezentacja „1050 rocznica chrztu Polski” dr P.Duda, relacja dr A. Capika – uroczystości centralne w Gnieźnie (więcej informacji TUTAJ) 
 • 7.05. Międzydiecezjalne spotkanie modlitewno – edukacyjne. Temat: Katolicyzm a polskość – 1050 rocznica chrztu Polski. Sanktuarium MB Wniebowziętej, Przeczyca
 • 17.07 Spotkanie z o. Robbinem – misjonarzem SMA z Kairu /formacja misyjna/ (fotogaleria dostępna TUTAJ) 
 • 15.06 Spotkanie przedwakacyjne – prezentacja „Moja chrzcielnica” np. albumu ks. J. Bartoszka „Parafialny Jordan”
 • 18.06 Ogólnopolska pielgrzymka na Jasną Górę w połączeniu z dekanalnym pielgrzymowaniem do sanktuariów maryjnych – Gidle, św. Anna, Leśniów. (fotogaleria dostępna TUTAJ) 
 • 2.07 Odpust tuchowski – spotkanie diecezjalne
 • 25.07 Pomoc w przyjęciu młodzieży w ramach ŚDM Kraków 2016 /noclegi, dokumentowanie/
 • 22.08  – odwiedziny pielgrzymów XXXIV PPT (fotogaleria dostępna TUTAJ) 
 • 28.09 Koronka na ulicach miast świata (fotogaleria dostępna TUTAJ) 
 • 29.09 Dzień społeczny w Gródku n. Dunajcem. Temat: Katolicyzm a islam – szanse na dialog?
 • 29.09 Prowadzenie modlitwy różańcowej w radiu RDN Małopolska
 • 9.10 Udział w Marszu dla Życia i Rodziny w Limanowej (fotogaleria dostępna TUTAJ) 
 • 16.10 Pomoc w liczeniu wiernych
 • 20.11. Święto Patronalne w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata w Tarnowie 
 • 27 listopada – Uroczystość poświęcenia sztandaru POAK (fotogaleria dostępna TUTAJ) 
 • listopad/grudzień  - Pomoc w poremontowym sprzątaniu kawiarenki parafialnej
 • 26 i 27. 12 Opieka nad Kolędnikami Misyjnymi (fotogaleria dostępna TUTAJ) 
 


2017 

 • 14.01 - Współudział w organizacji Diecezjalnego spotkania Kolędników Misyjnych (fotogaleria dostępna TUTAJ)
 • 15.01  - Dekanalne spotkanie opłatkowe w Jasieniu
 • 3 – 5.03 Diecezjalne rekolekcje wielkopostne  w Ciężkowicach
 • 11.03 Warsztaty medialne dla liderów i członków ruchów katolickich diecezji tarnowskiej w WSD Tarnów   
 • 12.04 Międzyparafialna Droga Krzyżowa ulicami Brzeska pod patronatem Akcji Katolickiej (fotogaleria dostępna TUTAJ)  
 • 24.04 Uroczystość św. Wojciecha, Patrona Polski i Patrona Akcji Katolickiej w Polsce. Diecezjalne obchody w Brzesku, godz.18.00 - Msza św. w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego, procesja z relikwiami do kościoła p.w. św. Jakuba (fotogaleria dostępna TUTAJ)  
 •  28.05 Srebrny Jubileusz Kapłaństwa księdza Proboszcza (fotogaleria dostępna TUTAJ)
 • 10.06 Ogólnopolska pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę (fotogaleria dostępna TUTAJ) 
 • 11.06 Patronat nad przedstawieniem charytatywnym w wykonaniu GRUPY25+ dla Jędrka Rosy (fotogaleria dostępna TUTAJ) 
 • 3.07  - Diecezjalne spotkanie modlitewne AKDT w ramach Wielkiego Odpustu Tuchowskiego
 • 11.07 Spotkanie formacyjno – integracyjne z misjonarzem o. Maciejem Ciamagą na ranczu Pasja 
 • 25.07 Udział w uroczystości odpustowej z poświęceniem chorągwi i Aktem Zawierzenia POAK w parafii św. Jakuba (fotogaleria dostępna TUTAJ) 
 • 2.09 Międzydiecezjalne spotkanie Akcji Katolickiej w sanktuarium Ecce Homo Świętego brata Alberta w Krakowie
 • 9.09 Pożegnanie ks. Przemysława 
 • 24.09 Udział w zbiórce podpisów pod projektem „Zatrzymać aborcję” 
 • 26.09 Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze POAK 
 • 28.09 Koronka na ulicach miast świata (fotogaleria dostępna TUTAJ) 
 • 7.10 Udział w ogólnopolskiej akcji: Różaniec do granic (fotogaleria dostępna TUTAJ)
 • 26.27.28.12. Opieka nad Kolędnikami Misyjnymi (fotogaleria dostępna TUTAJ) 
2021
 
 • Ogólnopolska pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę   19.06.2021r.
 • Rekolekcje dla Prezesów i Członków POAK w Ciężkowicach 18-20.06.2021r.Pielgrzymka Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej do Tuchowa 02.07.2021r.
 • Pielgrzymka Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej do sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu 28.08.2021r.
 • Organizacja i uczestnictwo w modlitwie „Koronką do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata” - 28.09.2021r.
 • Udział w posiedzeniu Rady DIAK w dniu 06.11.2021r.
 • Udział i organizacja w sztafecie modlitewnej w intencji Ojczyzny  (29.12.2021 r.)
 • Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, bazylika katedralna w Tarnowie
2022
 • Udział w rekolekcjach diecezjalnych w Ciężkowicach w dniach 4-6 marca 2022r.
 • Udział w spotkaniu formacyjnym w Krościenku nad Dunajcem w dniu 30 kwietnia 2022r.
 • Ogólnopolska akcja zbierania podpisów pod projektem ustanowienia Ogólnopolskiego Dnia Ojca na dzień 19 marca w Uroczystość św. Józefa.
 • Ogólnopolska pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę   18.06.2022r.
 • Modlitwa za Ojczyznę w Strachocinie, między diecezjalne spotkanie 2 lipca 2022r.
 • Udział w Wielkim Odpuście Tuchowskim 2 lipca 2022r.
 • Udział w modlitwie przy grobie biskupa Karola Pękali w dniu 14 sierpnia 2022r.
 • Organizacja i uczestnictwo w modlitwie „Koronką do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata” - 28.09.2022r.
 • Udział w konferencji poświęconej świętemu Janowi Pawłowi II w Lusławicach
 • Udział w wykładach UNSJP2


 

Ponadto:

Dokumentowanie wydarzeń w parafii i POAK – u,  - współredagowanie strony parafialnej, prowadzenie Kroniki Parafialnej oraz Kroniki Akcji Katolickiej, informacje do mediów lokalnych /Kościół nad Uszwicą, BIM, brzesko.ws/ na stronę DIAK i ogólnokrajową, gablota przy kościele
Podejmowanie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, zbieranie podpisów w obronie życia poczętego oraz pod projektem ustawy nt. zakazu pracy w niedziele
Patronat nad: Klubem Seniora, zespołem tańca ludowego dzieci przedszkolnych „Krakowiaczek”
Współpraca z GRUPĄ25+, Caritas