social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Duszpasterze i pracownicy

Ks. Prałat mgr Wojciech Werner tel. 14 68-62-441 wew. 102

Pochodzi z: Mielca z parafii św. Mateusza. Kanonik Gremialny i Kustosz Kapituły Kolegiackiej św. Mateusza w Mielcu
Święcenia kapłańskie przyjął w: 1992 r.
Funkcję Proboszcza pełni od: 2011 r.

Jest katechetą w Zespole Szkolno - Przedszkolnym
Ponadto w parafii jest odpowiedzialny za:

 • Sprawy duchowo - materialne;
 • Radę Parafialną;
 • Akcję Katolicką (jest dekanalnym asystentem);
 • Caritas;
 • Sprawy małżeńskie;
 • Przygotowanie dzieci do I komunii świętej;
 • Msze Święte z modlitwą o uwolnienie i uzdrowienie duszy i ciała (pełni funkcję diecezjalnego koordynatora posługi egzorcystów);
 • Odnowę w Duchu św Syjon;
 • Duszpasterstwo Małżeństw "Dom Tobiasza i Sary";
 • GRUPĘ 25+;
 • Parafialny Zespół Synodalny
 • Rycerstwo Niepokalanej
 • Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie
Powrót