social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Zasady uczestnictwa w Mszach św. począwszy od 20 kwietnia 19 - 04 - 2020

W związku z wprowadzeniem przez władze państwowe od poniedziałku (tj. 20 kwietnia) zmian w niektórych zasadach bezpieczeństwa dotyczących m.in. ilości wiernych uczestniczących jednocześnie w mszach świętych informujemy co następuje:
 
  1. Powierzchnia naszego kościoła to 1455 m2 .
  2. W nabożeństwie może uczestniczyć 97 osób.
  3. W kościele znajdują się ponumerowane miejsca. Prosimy, aby przestrzegać numeracji.
  4. Przypominamy, że oprócz kapłanów sprawujących liturgię, wszystkie osoby znajdujące się w kościele obowiązują maseczki zasłaniające usta i nos.
  5. Przypominamy też o zachowaniu bezpiecznej odległości w kościele i podczas przyjmowania Komunii Świętej.