social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Rekolekcje szkolne - Wielki Post 2020 - Dzień 3 07 - 04 - 2020

Środa, 8 kwietnia 2020.


To już ostatni dzień naszych wirtualnych rekolekcji. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się bardziej i przysłali nam swoje rysunki i modlitwy. W pewnością usłyszeliście je podczas naszych transmisji w Internecie.

Tak, jak w poprzednich dniach weźcie teraz Waszą Biblię, jeżeli jest z Wami ktoś dorosły, to może zapalić świecę, aby wspólnie przeczytać dzisiejszą ewangelię. Znajdź ewangelię św. Mateusza, rozdział 26 i wersety od 14 do 25.

EWANGELIA (Mt 26,14-25)

Zdrada Judasza​
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.​

Jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: „Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam”. A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać.
W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: „Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia?”
On odrzekł: „Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu: «Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie chcę urządzić Paschę z moimi uczniami»”. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę.
Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu uczniami. A gdy jedli, rzekł: „Zaprawdę powiadam wam: jeden z was Mnie zdradzi”.
Zasmuceni tym bardzo, zaczęli pytać jeden przez drugiego: „Chyba nie ja, Panie?”
On zaś odpowiedział: „Ten, który ze Mną rękę zanurza w misie, on Mnie zdradzi. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane; lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził”.
Wtedy Judasz, który Go miał zdradzić, rzekł: „Czy nie ja, Rabbi?” Mówi mu: „Tak jest, ty”.
 
Bardzo smutna jest ta ewangelia, bo mówi o zdradzie, której dopuścił się jeden z przyjaciół. Wyobraź sobie, że ktoś, komu zaufałeś, kogo bardzo kochasz, z kim spędzałeś swój czas i za kogo gotów byłeś poświęcić życie, że taki ktoś zdradza Cię. I to jeszcze za 30 srebrników. To mniej więcej tyle, ile można zarobić przez miesiąc. Zresztą, nawet gdyby to było więcej, to przecież nie zdradza się Przyjaciela.

Okazało się, że Judasz wcale nie był przyjacielem Jezusa. Że on tylko udawał. Mimo, że Jezus wybrał go na swojego ucznia, że – jak słyszeliśmy, razem z nim usiadł do stołu do Wieczerzy Paschalnej, to Judasz okazał się kimś niegodnym zaufania i miłości.

A jednak Pan Jezus nie zrezygnował z niego, nawet zapytał go później w Ogrodzie Oliwnym: Przyjacielu, po coś przyszedł? To Judasz odrzucił przyjaźń Jezusa. Nie nawrócił się.

My, za każdym razem, kiedy żałujemy za grzechy i przychodzimy z nimi do Jezusa, otrzymujemy przebaczenie. Dlatego ważne jest, żeby wieczorem przy modlitwie przeprosić Pana Jezusa za wszystko, co było złe w tym dniu i powiedzieć Mu, że bardzo Go kochamy i żałujemy, że sprawiliśmy Mu przykrość. Zwłaszcza teraz, kiedy wspominamy Mękę i śmierć Pana Jezusa. Trzeba też przeprosić Rodziców, czy tych wszystkich, którym sprawiłeś przykrość.

Jutro, w Wielki Czwartek będziemy przeżywać Pamiątkę ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Będziemy dziękować Panu Jezusowi, że pozostał z nami pod postacią chleba i przychodzi do nas w Komunii Świętej.

W Wielki Piątek będziemy rozważali Mękę Pana Jezusa i adorowali krzyż. Bardzo prosimy wszystkich, aby wspólnie z Rodziną wziąć krzyż, przeczytać z ewangelii opis Męki Pańskiej i ze czcią ucałować krzyż, który jest znakiem naszego zbawienia.

W Wielką Sobotę Pan Jezus spoczywa w grobie. Ale już wkrótce, nocą, zmartwychwstanie i będziemy mogli zaśpiewać radosne ALLELUJA. 

Życzymy Wam wszystkim błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Niech blask bijący z pustego grobu oświetla każdy Wasz dzień.
Wasi katecheci.

Grób Pana Jezusa w Jerozolimie