social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Rekolekcje szkolne - Wielki Post 2020 - Dzień 2 06 - 04 - 2020

Wtorek, 7 kwietnia 2020.
 

To już drugi dzień naszych wirtualnych szkolnych rekolekcji. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wysłali nam swoje modlitwy i rysunki. Zachęcamy, aby nadal to robić, a my będziemy modlić się Waszymi modlitwami podczas transmisji naszych nabożeństw. Przysyłajcie rysunki i modlitwy podpisane imieniem i klasą.

Przeczytajmy teraz dzisiejszą ewangelię. Tak, jak wczoraj, możecie teraz wstać, zapalić świecę, wziąć do ręki swoje Pismo Święte i znaleźć w nim Ewangelię św. Jana, rozdział 13 i wersety od 21do 38.


EWANGELIA (J 13,21-33.36-38)​

Zapowiedź zdrady Judasza i zaparcia się Piotra​
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
 
Jezus w czasie wieczerzy z uczniami swoimi doznał głębokiego wzruszenia i tak oświadczył: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeden z was Mnie zdradzi”. Spoglądali uczniowie jeden na drugiego niepewni, o kim mówi.
Jeden z uczniów Jego, ten, którego Jezus miłował, spoczywał na Jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: „Kto to jest? O kim mówi?” Ten oparł się zaraz na piersi Jezusa i rzekł do Niego: „Panie, kto to jest?”
Jezus odpowiedział: „To ten, dla którego umaczam kawałek chleba i podam mu”. Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty. A po spożyciu kawałka chleba wszedł w niego szatan.
Jezus zaś rzekł do niego: „Co chcesz czynić, czyń prędzej”. Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. Ponieważ Judasz miał pieczę nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego: „Zakup, czego nam potrzeba na święta”, albo żeby dał coś ubogim. On zaś po spożyciu kawałka chleba zaraz wyszedł. A była noc.
Po jego wyjściu rzekł Jezus: „Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim chwałą otoczony, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i wam teraz mówię, dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie”.
Rzekł do Niego Szymon Piotr: „Panie, dokąd idziesz?”
Odpowiedział mu Jezus: „Dokąd Ja idę, ty teraz za Mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz”.
Powiedział Mu Piotr: „Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? Życie moje oddam za Ciebie”.
Odpowiedział Jezus: „Życie swoje oddasz za Mnie? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz”.

Bardzo smutna jest ta dzisiejsza ewangelia. Nawet Pan Jezus, jak słyszeliśmy, wzruszył się, bo wiedział, że jeden z Jego uczniów zdradzi go za 30 srebrników, a drugi już wkrótce aż trzy razy powie, że Go nie zna.

Ta scena rozegrała się w Wieczerniku, czyli w sali, gdzie Pan Jezus spożywał z uczniami Ostatnią Wieczerzę. Dzisiaj Wieczernik wygląda tak.
A to jest wejście i wnętrze kaplicy w chrześcijańskiej części domu.​
Judasz zdradził Pana Jezusa. Św. Piotr zaparł się Go. Powiedział, że Go nie zna. Dziwimy się im. Jak można zdradzić swojego Mistrza? Jak można powiedzieć: Nie znam swojego najlepszego Przyjaciela. 

Zobaczcie, przecież to też jest o nas. My też często zdradzamy Pana Jezusa albo zapieramy się Go. Każdy nasz zły uczynek, każdy grzech jest taką zdradą. Ile razy jesteśmy niegrzeczni, złościmy się, nie słuchamy Rodziców, z gniewem im odpowiadamy albo krzyczymy na Nich, dokuczamy siostrzyczce lub braciszkowi Tym zachowaniem zdradzamy Pana Jezusa.

Ile razy zapominamy o codziennej modlitwie, opuszczamy w niedzielę Mszę świętą, mówimy, że nie znamy Pana Jezusa. Dlatego przeproś dzisiaj Pana Jezusa za to wszystko, co było zdradą i zaparciem się  tego, który jest Najlepszym Przyjacielem. Jeśli z serca Go przeprosisz, Pan Jezus na pewno Ci przebaczy.

Teraz, kiedy musimy pozostać w domach i nie możemy pójść do kościoła, ale uczestniczymy w niedzielę we Mszy świętej przed telewizorem, wtedy jesteśmy blisko Pana Jezusa. Ksiądz Biskup pozwolił na takie spędzanie niedzieli ze względu na epidemię, ale kiedy wszystko się skończy, wtedy z radością pójdziemy, żeby spotkać się z Panem Jezusem w swoim kościele.

Jeżeli chcesz, możesz narysować tę scenę z dzisiejszej ewangelii i przesłać zdjęcie do swojego katechety. Zachęcamy też do przysyłania napisanych przez Was modlitw. Zachęcamy również do wspólnej modlitwy o 18.00 i 20.30 za pośrednictwem Internetu.
Wasi katecheci.