social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Konkurs Palm Wielkanocnych 29 - 02 - 2020

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Brzesku organizuje Konkurs Palm Wielkanocnych dla wiernych z parafii i dzieci z przedszkoli oraz szkół podstawowych należących terytorialnie do parafii. 
Konkurs odbędzie się 4 kwietnia (sobota), a ogłoszenie wyników nastąpi w Niedzielę Palmową 5 kwietnia 2020 r. po Mszy Świętej o godzinie 11:30 w Parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku.

 

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udziału w Konkursie Palm Wielkanocnych, zwanym w dalszej części Regulaminu „Konkursem”. Organizatorem Konkursu Palm Wielkanocnych jest Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Brzesku
 

2. Cele Konkursu Palm Wielkanocnych 

 • popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą,
 • pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej,
 • rozbudzanie inwencji twórczej,
 • ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej,
 • integracja społeczności lokalnej, w tym integracja międzypokoleniowa.


3. Warunki uczestnictwa, zasady oraz przebieg konkursu

a. zadanie konkursowe
 
 • Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjne palmy wielkanocne.
 • Do konkursu mogą być zgłaszane palmy wykonane wg wzoru palmy tradycyjnej, z naturalnych surowców takich jak: żarnowiec, bukszpan, ostrokrzew, jałowiec, tuja, cis, bazie, gałązki leszczyny, gałązki wierzby, świerk, sosna, bukszpan. 
 • Jako elementy zdobnicze zalecane są trawy i kwiaty naturalne lub suche, kwiaty zrobione z bibuły, kolorowe wstążki materiałowe.. Do dekoracji należy użyć takich surowców jak: drewno, krepa, bibuła, papier, pióra itp. Sztuczne kwiaty są niedopuszczalne.
 • Prace powinny być oznaczone metryczką załącznik nr 2 przytwierdzoną do palmy. 

b. Warunki uczestnictwa
 
Konkurs ma charakter amatorski i dostępny jest dla wiernych z parafii i dzieci z przedszkoli oraz szkół podstawowych należących terytorialnie do parafii. Prace mogą być wykonywane indywidualnie lub zespołowo.

Palmy będą oceniane w trzech kategoriach:
 
 • Przedszkole
 • Szkoła podstawowa
 • Kategoria rodzinna
 
c. Ocena prac
 
Prace będą oceniane przez powołaną do celów Konkursu Komisję Konkursową (zwaną dalej „Komisją”). Komisję powołuje Organizator. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Komisja Konkursowa. Komisja podczas oceny prac będzie brała pod uwagę następujące kryteria:
 
 • ogólne wrażenie artystyczne,
 • ilość kwiatów oraz dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych,
 • technika i sposób wykonania,
 • pomysłowość i inwencja twórcza uczestników konkursu,
 • ilość i różnorodność użytych materiałów,
 • estetyka wykonania prac.
   
Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające materiały niezgodne z regulaminem, a w szczególności gotowe palmy wielkanocne lub wykonane ze sztucznych elementów ozdobnych.
 
d. zgłoszenia konkursowe
 
 • Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w formie ankiety, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu (do pobrania na stronie internetowej organizatora, w kancelarii Parafialnej, w zakrystii Parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku i na stolikach z gazetami w kościele parafialnym). 
 • Wypełnione ankiety należy dostarczyć osobiście w terminie do 28 marca 2020 r. (sobota) do kancelarii parafialnej Parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku. Zgłoszenia po tym terminie nie będą przyjmowane.
 • Pisemne zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestników na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celów konkursu.
 • Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza również pełną i nieodwołalną akceptację warunków niniejszego regulaminu.

e. termin konkursu
 
 • Prace konkursowe należy przynosić opisane metryczką (załącznik nr 2) do dnia 4 kwietnia 2020 roku do godziny 10:00, po tej godzinie palmy nie będą przyjmowane.
 • Prace oceniane będą 4 kwietnia (sobota) o godzinie 12:00, a ogłoszenie wyników nastąpi w Niedzielę Palmową – 5 kwietnia 2020 po Mszy Świętej o godzinie 11:30 w Parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku.

f. nagrody
 
 • Komisja Konkursowa oceni palmy przyznając po trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii oraz wyróżnienia.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród, w tym do nieprzyznawania nagród w danej kategorii lub przyznania nagród/wyróżnień dodatkowych.
 • Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowy dyplom.
 • Wyniki konkursu, zawierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac, zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku.


4. Postanowienia końcowe

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność oraz prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.
 • Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie. Życzymy powodzenia w twórczych działaniach!


5. Do pobrania

 • Karta zgłoszeniowa (załącznik nr 1) i metryczka (załącznik nr 2) do pobrania TUTAJ
 • Regulamin konkursu do pobrania TUTAJ