social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Akcja Katolicka gościła misjonarza 28 - 05 - 2016

We wtorek 17 maja w ramach formacji misyjnej  z członkami Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej spotkał się  misjonarz ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich – ksiądz Robbin Kamemba, pochodzący z Kenii a pracujący obecnie w parafii św. Marka w Kairze w Egipcie. Po raz pierwszy ksiądz Robbin pielgrzymował do naszego kraju i do Brzeska w 2014 roku z okazji kanonizacji papieża Polaka, aby  podziękować za swoje powołanie kapłańskie, dla którego inspiracją było życie i nauczanie Jana Pawła II. Głównym celem jego wizyty rok później było podziękowanie za dużą pomoc, jaką otrzymała od nas parafia św. Marka w Kairze. W szczególności nasze wsparcie przydało się ośrodkowi dla osób niepełnosprawnych  „Club de Bonheur”, działającemu pod opieką misjonarzy ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich przy tej parafii. Dzięki życzliwości ludzi dobrego serca oraz różnym własnym akcjom  szkoła ta może opiekować się ponad stu osobami i udzielać im bezpłatnej, niezbędnej pomocy, której są pozbawieni ze strony państwa. Wsparliśmy również realizację projektu „Autobus dla Szubry”, zorganizowanego przez o. Robbina i jego parafię we współpracy ze Stowarzyszeniem „Dom Wschodni – Domus Orientalis” z Łodzi, w ramach którego zostały zebrane fundusze na zakup nowego autobusu dla podopiecznych „Clubu de Bonheur”. W tym roku o. Robbin gościł w naszej parafii od 15 do 19 maja. W tym czasie wygłosił Słowo Boże na wszystkich niedzielnych Mszach świętych. Dziękując za dotychczasową ofiarność prosił o pomoc w zbiórce funduszy na remont pomieszczeń  szkoły dla niepełnosprawnych.We wtorkowy zaś wieczór był gościem naszego POAK – u na comiesięcznym spotkaniu. W ramach formacji misyjnej gość opowiedział nam o swojej parafii, której proboszczem jest Polak – ksiądz Kazimierz Kieszek SMA, o radościach i problemach w codziennej pracy duszpasterskiej oraz o realiach życia chrześcijan w państwie muzułmańskim, jakim jest Egipt. Nadmienił o licznych  i owocnych związkach parafii św. Marka z Polską nie tylko poprzez narodowość jej proboszcza, ale również przez wolontariuszy, w tym właśnie z Brzeska i kilku innych miast. Swoją wypowiedź ksiądz Robbin zilustrował zdjęciami z uroczystości religijnych, pracy w Clubie de Bonheur i z życia codziennego. Dla tej maleńkiej katolickiej wspólnoty, liczącej pięćdziesięciu stałych parafian i około pięciuset okazyjnie włączających się w jej życie osób,  każde wsparcie, nawet najmniejsze, a zwłaszcza modlitewne jest niezwykle ważne.  - Jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem odwiedzić parafię Miłosierdzia Bożego (...) Przyjechałem, aby przede wszystkim podziękować za modlitwy i pomoc, jaką otrzymaliśmy od Was dla naszej parafii Świętego Marka, a zwłaszcza dla naszej szkoły dla osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo „Club de Bonheur”. (…) Wszyscy w szkole zauważyli te dary i odczuli nowe zmiany. Wysłali mnie do Was, abym przekazał wyrazy miłości i pozdrowienia dla wszystkich parafian z Miłosierdzia Bożego.
Jestem wdzięczny księdzu Wojciechowi i pozostałym księżom w parafii za okazywaną zawsze przyjaźń i wielkie ciepło
– podkreśla za każdym razem o. Robbin.

W czasie pobytu w naszej parafii dzięki gościnności, opiece i inicjatywie księdza Proboszcza Wojciecha Wernera ksiądz misjonarz z Bliskiego Wschodu uczestniczył w różnych uroczystościach religijnych i patriotycznych, poznawał naszą kulturę, historię, zwiedzał zabytki i atrakcje regionu, a także poznawał życie codzienne zwykłej polskiej rodziny z POAK – u, nawiązywał nowe kontakty i przyjaźnie. 


Fotogaleria z pobytu o. Robbina;