social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Bóg Najlepszym Wychowawcą - konferencja o wychowaniu 25 - 09 - 2014

Bóg Najlepszym Wychowawcą - konferencja o wychowaniu„Prawda fundamentem wychowania” to hasło tegorocznego Tygodnia Wychowania. Wydarzenie to jest obchodzone z inicjatywy Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski i Rady Szkół Katolickich już po raz czwarty w Polsce. Termin ustalono na tydzień, w którym wypada święto św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży. W tym roku to 14  - 20 września. Inicjatywa ma na celu wsparcie wszystkich środowisk uczestniczących w procesie wychowywaniu młodego pokolenia a w szczególności rodziców, nauczycieli, katechetów, opiekunów.
Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak ważnym obszarem jest wychowanie, a nie da się młodego człowieka wychować, jak podkreśla w jednym z wywiadów Ks. Bp Marek Mendyk, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski bez prawdy, Ewangelii i dekalogu: „Bez tych fundamentów nie da się wychować człowieka, który będzie myślał kategoriami dobra wspólnego, a nie jedynie poprzez pryzmat swoich egoistycznych zachcianek. Każdy człowiek – zwłaszcza młody – musi znać prawdę o świecie, prawdę o drugim człowieku i prawdę o sobie samym”

Dlatego myślą przewodnią konferencji, która odbyła się w naszej parafii w ubiegłą środę tj. 17 września było sformułowanie „Bóg najlepszym wychowawcą”. Prowadzący spotkanie Ks. Proboszcz Wojciech Werner przemyślenia o wychowaniu oparł na Piśmie św. i wykazał, że warto tak jak w całym życiu również i w tej materii przede wszystkim zaufać Panu Bogu, który jest Miłością i zabezpiecza wszystkie potrzeby człowieka. 

A o Bożej opiece mówi m.in. Psalm 91:
Kto przebywa w pieczy Najwyższego 
i w cieniu Wszechmocnego mieszka, 
mówi do Pana: "Ucieczko moja i Twierdzo, 
mój Boże, któremu ufam".( Ps 91)

Dużą część prelekcji stanowiły wskazówki praktyczne czego my dorośli nigdy nie powinniśmy mówić dzieciom by nie powodować różnorodnych zranień ich delikatnej psychiki. Długą listę takich niepożądanych zwrotów ks. Proboszcz popierał przykładami z życia, zwracając szczególną uwagę na negatywne ich skutki. Podkreślał, że każde dziecko zasługuje na miłość i błogosławieństwo rodziców. 

Następne zagadnienie do przemyślenia wynikające z konferencji dotyczyło błędów wychowawczych: jak ich unikać i czy można je naprawić jeśli już są. Ksiądz Wojciech przypomniał również , że rodzina powinna dzieciom zapewnić poczucie bezpieczeństwa, miłość i akceptację, stworzyć właściwe warunki do wszechstronnego rozwoju. „Wychowanie to dzieło miłości rodziców. To dzieło miłości, ale nie tresury”  - podkreślił .Prawda i dobrze rozumiana wolność to fundamenty, bez których nie ma wychowania ponieważ: „Bóg pozwala na poszukiwanie, na samodzielne dochodzenie do prawdy, nie narzuca Swojej miłości, nie wymusza, żebyśmy Go kochali”. Takiej postawy uczy nas Ewangelia. 

Podsumowując – konferencja była nie tylko pogłębieniem czy przypomnieniem wiedzy pedagogicznej dla osób związanych w różnorodny sposób z wychowaniem, ale przede wszystkim katechezą sprzyjającą refleksji na temat duchowej i chrześcijańskiej formacji dzieci młodzieży.