social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Spotkanie modlitewno-edukacyjne Akcji Katolickiej w Starym Sączu 21 - 06 - 2014

Na spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Ktatolickiej (PAOK) z Parafii Miłosierdzia Bożego udaliśmy się autokarem wraz z innymi oddziałami Dekanatu Brzeskiego. Pogoda nas nie rozpieszczała i jechaliśmy pełni obaw o szczęśliwą podróż i przebieg spotkania. Z naszego POAK w formacji udział wzięło 6 osób wraz z Asystentem Dekanalnym ks. Wojciechem Wernerem. 
             

Ze względu na opady spotkanie odbyło się w budynku Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II. Po powitaniu przez Prezes  DIAK p. Bożenę  Kwitowską  oraz zawiązaniu wspólnoty konferencję wygłosił  ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Tematem jej było: „Uczyńcie nowe tysiąclecie erą ludzi świętych!” – wierność papieskiemu przesłaniu.

Ksiądz profesor mówił przywołując Sobór Watykański II o powołaniu do świętości, o tym, że świętość polega na miłości Boga i bliźniego, dlatego wszyscy wierni są powołani do świętości i mogą ją osiągnąć. Świętość powinna być rozumiana jako coś całkowicie powszechnego w Kościele. Bóg daje ją wszystkim poprzez łaskę, niezależnie od stanu życiowego, wykonywanego zawodu i stanowiska. Świętość osiąga się dzięki Bogu, który jest dawcą wszelkiego dobra, bo „świętość to uczestnictwo we wszelkich przejawach dobra”. Przywołał cytat Jana Pawła II z beatyfikacji Karoliny Kózkówny w Tarnowie z dnia 10.06.1987 r. 

„Czy święci są po to, aby nas zawstydzać? Po to także. Czasami potrzebny jest taki zbawczy wstyd, ażeby zobaczyć człowieka w całej prawdzie. Potrzebny jest aby odkryć lub odkryć na nowo właściwą hierarchię wartości. Potrzebny jest nam wszystkim starym i młodym.”

Mówił również, że droga do świętości to szukanie siebie w Bogu. Czym jest dusza w ciele, tym jest chrześcijanin w świecie. Teksty biblijne mówią o powołaniu człowieka, w większości jest to powołanie do małżeństwa - powołanie rodzinne. 

Nawiązał też do pielgrzymki Jana Pawła II do Rzeszowa z 02.06.1991 r., który mówił , że „święci i błogosławieni to chrześcijanie w najpełniejszym tego słowa znaczeniu”. Prelegent scharakteryzował Akcję Katolicką według kilku kryteriów –m.in. eklezjalnego, sakramentalnego i moralnego. Podkreślił, że nie ma świętości bez sakramentów, a doskonałość zdobywa się otwarciem na Bożego Ducha i łaski. ( X encyklika JPII „Veritatis Splendor”). 

Ksiądz prof. Alojzy Drożdż zakończył swoje wystąpienie urywkiem  poematu Juliusza Słowackiego z 1848 r. „A trzeba mocy byśmy ten pański dźwignęli świat, więc oto idzie papież słowiański, ludowy brat”

Wykład był zrozumiały i ciekawy, podany w przystępny sposób, poparty anegdotami i przykładami. Z pewnością każdy z nas wiele skorzystał i spróbuje wcielić w życie zawarte w nim treści.

Następną konferencję wygłosił ks. infułat Jakub Gil – w latach 1998 – 2011 proboszcz rodzinnej parafii Jana Pawła II w Wadowicach, obecnie emeryt dający świadectwo życia i świętości Naszego Papieża w czasie swojej podróży po Polsce. W swoim wystąpieniu przybliżył nam dzieciństwo i młodość papieża, Jego związki z Wadowicami, wpływ rodziny i najbliższego otoczenia na kształtowanie się osobowości Karola Wojtyły. Mówił o Jego bogactwie wewnętrznym, niezwykłej pobożności, zawierzeniu Matce Bożej, patriotyzmie, życzliwości wobec ludzi, dokładności. Podkreślił,  że był to święty „zwykły w niezwykły sposób”. Prelegent podzielił się z nami osobistymi wspomnieniami związanymi z Janem Pawłem z różnych okresów swojego kapłaństwa. Wspomniał o mszy świętej na Błoniach Krakowskich bez udziału papieża a następnie udziale chorego papieża w Eucharystii w Starym Sączu czyli dokładnie w miejscu naszego spotkania oraz w Wadowicach, gdzie ksiądz infułat był gospodarzem uroczystości. 

W czasie przygotowania księży do Mszy Świętej odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego, a następnie uczestniczyliśmy w Eucharystii, której przewodniczył i homilię wygłosił również ks. Jakub Gil.  W homilii bardzo mocno podkreślił wpływ rodziny  na kształtowanie osobowości człowieka, nadmieniając o zagrożeniach dzisiejszego świata a szczególnie „genderyzmu”. Mówił jak bardzo istotna jest rola matki w życiu domu rodzinnego a ojca w kształtowaniu patriotyzmu i umiejętności właściwego „bożego” wchodzenia w życie. Zachęcił wszystkich obecnych do zgłębiania świadectwa i nauczania Jana Pawła II.

W koncelebrze uczestniczyli obecni na spotkaniu księża – Asystent diecezjalny ks. dr Jan Bartoszek, Asystenci dekanalni, w tym również  nasz  ks. proboszcz Wojciech Werner oraz asystenci parafialni AK. Na zakończenie ks. Jan Bartoszek podziękował prelegentom oraz wszystkim członkom AK za udział w spotkaniu mimo niesprzyjającej pogody.  

Po posiłku udało nam się być na ołtarzu papieskim oraz zwiedzić muzeum św. Jana Pawła II, po czym o godz. 14.30 udaliśmy się w drogę powrotną.