social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Duszpasterze i pracownicy

Ks. mgr Marcin Minorczyk 14 68-62-441

Pochodzi z: parafii Chrystusa Dobrego Pasterza w Tarnowie
Święcenia kapłańskie przyjął w: 2008 r.
W parafii pracuje od: 2018 r.

Jest katechetą w Szkole Podstawowej nr 2 i w ZSP nr 1
Ponadto w parafii jest odpowiedzialny za:

  • Kręgi Rodzin Domowego Kościoła;
  • Szafarzy Nadzwyczajnych Komunii Świętej
  • Msze św. w Przedszkolu,
  • Przygotowanie do sakramentu bierzmowania.
Powrót