social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Duszpasterze i pracownicy

Ks. Prałat mgr Wojciech Werner tel. 14 68-62-440

Pochodzi z: Mielca z parafii św. Mateusza. Kanonik Honorowy Kapituły Kolegiackiej św. Mateusza w Mielcu
Święcenia kapłańskie przyjął w: 1992 r.
Funkcję Proboszcza pełni od: 2011 r.

Jest katechetą w Szkole Podstawowej nr 2.
Ponadto w parafii jest odpowiedzialny za:

  • Sprawy duchowo - materialne;
  • Radę Parafialną;
  • Akcję Katolicką (jest dekanalnym asystentem);
  • Caritas;
  • Sprawy małżeńskie;
  • Msze Święte o uwolnienie i uzdrowienie duszy i ciała (pełni funkcję diecezjalnego koordynatora posługi egzorcystów);
  • Kręgi Rodzin Domowego Kościoła.
  • Okręgowy wizytator katechetyczny szkół ponadgimnazjalnych
  • Duszpasterstwo Małżeństw "Dom Tobiasza i Sary"
Powrót