social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Sakramenty święte 31 - 10 - 2023

Trzeci piątek października rozpoczął kolejny cykl spotkań Uwielbień w Miłosierdziu. Tym razem tematyka comiesięcznych spotkań skupiać się będzie na sakramentach świętych. Chrzest, jako pierwszy z siedmiu sakramentów, jest wyrazem naszej i wiary i przynależności do Wspólnoty Kościoła, dzięki niemu zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako Synowie Boży. Jest to sakrament, który przyjmujemy tylko raz w życiu, jednakże trzeba stale na nowo przypominać sobie, że zostaliśmy ochrzczeni w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Możemy dziękować Bogu za jego miłość i łaskę, które otrzymujemy przez łaskę chrztu.Odnawiając przyrzeczenia chrzcielne przypominamy sobie o naszym powołaniu do miłości i służby bliźnim. Dlatego też, podczas październikowego wieczoru uwielbienia, mieliśmy okazję do ponownego wyznania wartości, które przyjęliśmy na chrzcie. Wierzymy bowiem, że modlitwa ma moc przemieniać nasze serca i umysł. Często w codzienności zapominamy o naszych przyrzeczeniach. Wypowiadając słowa przyrzeczeń chrzcielnych możemy zatrzymać się na chwilę i zastanowić, czy nasza codzienna postawa i działania są wyznaniem naszej wiary i potwierdzeniem wartości, jakie przyjęliśmy na chrzcie. 

Albo czy nie wiecie, że wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy ochrzczeni w śmierć jego? Dlatego zostaliśmy razem z Nim pogrzebani przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus powstał z martwych przez chwałę Ojca, tak i i my postępowaliśmy w nowości życia". (Rz 6, 3-4)


Fotogaleria