social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Wielkanocny konkurs palm 11 - 03 - 2023

W konkursie mogą brać udział wierni z parafii i dzieci z przedszkoli oraz szkół podstawowych należących terytorialnie do parafii. Prace mogą być wykonywane indywidualnie lub zespołowo.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać palmy wielkanocne wg wzoru palmy tradycyjnej, z naturalnych surowców (np.: żarnowiec, bukszpan, ostrokrzew, jałowiec, tuja, cis, bazie, gałązki leszczyny, gałązki wierzby, świerk, sosna, bukszpan). Jako elementy zdobnicze zalecane są trawy i kwiaty naturalne lub suche, kwiaty zrobione z bibuły, kolorowe wstążki materiałowe. Do dekoracji należy użyć takich surowców jak: drewno, krepa, bibuła, papier, pióra itp. W konkursie nie będą oceniane palmy gotowe lub z użyciem sztucznych elementów zdobniczych. 

Prace powinny być oznaczone wg załączonego wzoru (metryczka przytwierdzona do palmy).
Metryczka do pobrania TUTAJ


Termin konkursu 

Opisane palmy należy przynieść do godziny 19.00 w poniedziałek 27 marca 2023 r. i ustawić wewnątrz kościoła.  Ogłoszenie wyników odbędzie się w Niedzielę Palmową 02.04.2023 r.  po Mszy świętej o 11.30. 

Nagrody zostaną wręczone podczas ogłaszania wyników.


Palmy będą oceniane w trzech kategoriach:

  • I -  przedszkole
  • II - szkoła podstawowa
  • III - kategoria rodzinna


Ocena prac

Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową, którą powoła Organizator (Parafia Miłosierdzia Bożego w Brzesku). Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Komisja Konkursowa. Komisja podczas oceny prac będzie brała pod uwagę następujące kryteria:
 
  • ogólne wrażenie artystyczne,
  • ilość kwiatów oraz dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych,
  • technika i sposób wykonania,
  • pomysłowość i inwencja twórcza uczestników konkursu,
  • ilość i różnorodność użytych materiałów,
  • estetyka wykonania prac


Nagrody

Komisja Konkursowa oceni palmy przyznając po trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii oraz wyróżnienia. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród, w tym do nieprzyznawania nagród w danej kategorii lub przyznania nagród/wyróżnień dodatkowych. Wyniki konkursu, zawierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac, zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku.