social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Przemyślenia po pierwszym spotkaniu w Domu Tobiasza i Sary 11 - 11 - 2022

Pycha
 
Październikowe spotkanie małżonków w domu Tobiasza i Sary rozpoczęliśmy czytaniem Pisma Świętego, a konkretnie pierwszy list do Koryntian 13,1-13 - „Hymn o miłości”. Gospodarzami tego spotkania byli pierwsi biblijni małżonkowie Adam i Ewa, a prelegentem był ks. Proboszcz Wojciech Werner.

Lektura tego fragmentu bardzo dobrze łączy się z tematem roku formacyjnego - siedem grzechów głównych. W odniesieniu do pierwszego grzechu - pychy, ks. Proboszcz pomógł nam zrozumieć, jak przełożyć tekst św. Pawła na nasze życie w kontekście małżeństwa. Jesteśmy mu bardzo wdzięczni i chcemy podzielić się naszą refleksją.
Pycha to destrukcyjny egoizm, którego objawem jest pożądliwość oczu i ciała. Czyli duch tego świata w naszej walce duchowej. Pycha to nic innego niż wywyższenie swojego „Ja”, ponieważ chcemy być samowystarczalni, na miejscu Boga. Wymagamy od siebie bycia doskonałymi, perfekcyjnymi, idealnymi, a jeżeli nam się nie udaje - zaczynamy odrzucać i niszczyć samych siebie. Bóg jako jedyny, w swej potędze i bóstwie posiada wszystko doskonałe z natury, a my wszystko, co mamy możemy posiąść tylko z Jego łaski. I tu dostrzegamy różnicę między Bogiem Wszechmogącym a człowiekiem grzesznym. I musimy sobie zadać pytanie:

Czy dążenie do doskonałości za wszelką cenę nie powoduje w nas pychy?

W Raju Szatan wykorzystał moment, gdy Ewa była sama i zasiał w jej samotnym sercu wątpliwość w wiarę w Boga i skusił ją do zerwania owocu. A gdy po powrocie Adama dała mu owoc - otworzyły się im oczy i zobaczyli swój grzech. Pierwsze uczucie jakie im towarzyszyło po grzechu to lęk i strach przed Bogiem, dlatego się ukryli. Historia ta pokazuje nam jak ważne jest, aby małżonkowie byli zawsze razem i nie ulegali pokusie rozłąki np. poprzez skorzystanie z atrakcyjnego wyjazdu za granicę kosztem zostawienia współmałżonka i dzieci. Musimy dbać o jedność małżeńską, aby była trwała i silna.

Drugie uczucie jakie im towarzyszyło to przerzucanie odpowiedzialności za popełniony grzech na inną osobę, w małżeństwie - na współmałżonka. Adam mówi, 9 Bardzo pięknie łączy się on z tematem roku formacyjnego - siedem grzechów głównych. 

Bardzo pięknie łączy się on z tematem roku formacyjnego - siedem grzechów głównych. 

Że to Ewa dała mu owoc, Ewa mówi, że to wąż ją zwiódł. Bóg w swojej miłości dał nam wolną wolę i to każdy z nas decyduje co wybiera: grzech czy łaskę uświęcającą. Ważna jest wzajemna odpowiedzialność małżonków za siebie. W wolności Bożej możemy ją przyjąć lub jej nie przyjąć.
Na końcu spotkania Ksiądz zadał pytanie: 
Co Pan Jezus zrobił przed Eucharystia?
-Umył nogi! 

A my małżonkowie, czy przed Eucharystia umywamy sobie nawzajem nogi? Co rozumiemy przez ten akt uniżenia samego Boga?
 
Przeciwieństwem pychy jest pokora, uniżenie. Najwspanialszym przykładem takiej postawy jest życie Maryi, pokornej Służebnicy Pańskiej. 
Niech Święta Rodzina, Józef i Maryja będą dla nas wzorem do naśladowania.