social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Dzień Wspólnoty Kręgów Domowego Kościoła 23 - 10 - 2021

W słoneczną pogodę, rozbarwioną żółcieniami i czerwieniami jesieni, w niedzielę 17 października 2021 r. zgromadziły się rodziny z Ruchu Domowego Kościoła w kościele Miłosierdzia w Brzesku.

Dzień Wspólnoty brzeskiego rejonu rozpoczął się Mszą Świętą o godzinie 15.15 , sprawowanej przez ks. Stanisława Chełmeckiego . 

Wersy pieśni na rozpoczęcie „Kto się w opiekę odda Panu swemu” zwróciły nasze serca ku Wszechmocnemu Bogu. Słowa: Ciebie On z łowczych obieży wyzuje i w zaraźliwym powietrzu ratuje -  przypomniały, w Kim należy szukać ratunku w dzisiejszych czasach. Psalm 33 leczył nas z lęku i wskazywał receptę na problemy życiowe - „Oko Pana nad tymi, którzy cześć Mu oddają, którzy ufają Jego łasce. On ocali ich od śmierci i nakarmi ich w czasie głodu. Będziemy trwali przy Panu, gdyż On jest naszą pomocą i tarczą”.Słowa listu do Hebrajczyków umacniały naszą ufność: „ Trzymajmy się mocno wyznania wiary, (…) śmiało więc zbliżmy się do tronu łaski, aby otrzymać miłosierdzie i znaleźć łaskę w stosownej chwili”. 

Ksiądz Stanisław w homilii nawiązał do słów ewangelii. - „ A kto by chciał być między wami pierwszy, niech będzie waszym sługą” - kapłan wskazał przykład służby i ofiary Jezusa. Zwrócił uwagę na wartości spotkania, co dzisiaj szczególnie rozumiemy z uwagi na wprowadzany dystans i izolację społeczeństwa. 

Po Mszy Świętej odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu oraz katecheza księdza Stanisława, w której przypomniał życie Sługi Bożego Ks. F. Blachnickiego, zwłaszcza Jego dzieło Prawda- Krzyż-Wyzwolenie. Duszpasterz postawił nam kilka pytań do osobistej refleksji: Jak często w modlitwie jest obecne dziękczynienie? Czy pielęgnuję pamięć o dziełach Bożej Opatrzności w moim życiu? Za jakie otrzymane łaski chcę w szczególny sposób podziękować? Co daje mi trwanie we wspólnocie Domowego Kościoła , co w szczególny sposób zwraca moją uwagę?Dalsza część Dnia Wspólnoty odbyła się w Domu Parafialnym. Zebranych powitała nowa para regionalna Janina i Andrzej Stanuszkowie. Przy ciepłych napojach i „słodkim” była okazja do rozmów, śpiewu oraz wysłuchania relacji uczestników tegorocznych oaz. 

Na koniec odbył się quiz nt. życia Sługi Bożego Franciszka Blachnickiego. Wspólnota wykazała się dużą znajomością szczegółów z życia Założyciela Ruchu Światło - Życie, a rywalizacja zaowocowała nagrodami.

Janina Drużkowska-Cader
 

Fotogaleria