social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Odnowa w Duchu Świętym ma 25 lat 23 - 08 - 2021

Dwadzieścia pięć lat temu, w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku została założona grupa modlitewna Odnowy w Duchu Świętym „Syjon”.
 
- „Odnowa w Duchu Świętym ma szczególny dar, szczególny charyzmat, jakim jest modlitwa uwielbienia Boga” – mówił podczas mszy świętej sprawowanej z okazji srebrnego jubileuszu tej grupy w parafii obecny opiekun duchowny ks. prał. Wojciech Werner – „Nasza modlitwa jest wielbieniem Boga; i nie szukamy w niej siebie, nie szukamy pięknych słów, które układają się w poemat ku czci Boga, lecz mówimy do Boga tak, jak się mówi do przyjaciela. Dlatego tak bardzo się cieszę, że mogę z Wami być, że mogę się z wami modlić, że razem z wami mogę wielbić Boga. (…)Kiedy w mocy Ducha Świętego wielbimy Boga, wtedy już tu na ziemi mamy przedsmak nieba, przedsmak wieczności. (…) niech więc będzie Bóg uwielbiony, że 25 lat temu powstała nasza grupa. Prośmy, by przyprowadził do nas kolejnych ludzi, aby i oni mogli doświadczyć radości płynącej ze spontanicznej modlitwy, z rozmowy z Bogiem” –podkreślił kapłan zwracając się do prawie 30 członków i gości uczestniczących w Eucharystii w poniedziałek 16 sierpnia o 19.00 w kaplicy Matki Bożej w kościele parafialnym.  O historii Odnowy w Duchu Świętym w parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku najwięcej wie pełniąca od samego początku funkcję jej liderki, skrupulatnie dokumentująca najważniejsze wydarzenia w kronice grupy, pani Bogusława Komęza, która wspomina: - Z inicjatywą założenia grupy wyszło kilkoro sióstr i braci mających wspólne pragnienie wielbienia Boga. Za zgodą ówczesnego proboszcza nowopowstającej parafii Miłosierdzia Bożego ks. Józefa Mularza zaczęliśmy się spotykać w domu parafialnym przy parafii NMP Matki Kościoła, obecnym sanktuarium św. Jakuba w Brzesku. Zanim powstały budynki i kościół Miłosierdzia Bożego ksiądz Józef właśnie tam mieszkał i był pierwszym kapłanem, który się z nami spotykał. Potem opiekę nad grupą powierzył nieżyjącemu już śp. ks. Eugeniuszowi Chmurze (zm. w 2010 r.), następnie towarzyszył nam ks. Tadeusz Piwowarski, krótko naszym opiekunem był – ks. Mikołaj Piec, po nim, już dłużej – ks. Zbigniew Baran, a od 2019 roku - ks. prał. Wojciech Werner. Obecnie jest nas 30 członków i liczba ta w zasadzie jest taka sama od początku; część osób odeszła już do Pana, kilka nowych osób dołączyło. Co jakiś czas przeżywamy Seminarium Odnowy Wiary i właśnie po jednym z nich część członków ten zapał modlitewny i wielbienie Boga przeniosła do swoich rodzin. Następnie z całymi rodzinami przeszli oni do Kręgów Rodzin Domowego Kościoła. 

Cwierć wieku, to piękny jubileusz. Pani Bogusława podkreśla, że tak długie trwanie na modlitwie grupa zawdzięcza łasce i działaniu Ducha Świętego. – Odczuwamy wszyscy tę obecność Ducha Świętego i na spotkaniach podczas modlitwy, ale i też na co dzień, wszędzie tam, gdzie Pan nas postawił . Chcę tutaj jeszcze dodać, że zaraz na początku dużym wsparciem dla nas była grupa Odnowy z Iwkowej, której członkowie przyjeżdżali do nas, wprowadzali nas w tę duchowość .

Podczas jubileuszowego spotkania padło również wiele wyrazów wdzięczności tym wszystkim ludziom, których Pan Bóg postawił na drodze grupy i złożony został dar ołtarza: dwa ornaty, bielizna kielichowa, stuła i kwiaty. Po mszy świętej kontynuowano uroczystość agapą w parafialnej kawiarence, ponieważ, jak wyjaśnia liderka grupy: - Odnowa w Duchu Świętym wielbi Boga nie tylko modlitwą, ale też wspólnym przebywaniem przy stole czyli właśnie tzw. agapą, gdzie podczas rozmów ubogacamy się radością płynącą z bliskości Boga - i uzupełnia: – Bardzo budują nas i przybliżają do Boga świadectwa, którymi się często dzielimy. Mam udokumentowane piękne świadectwa wyzwolenia z alkoholizmu, nawrócenia czy też umocnienia w wierze i wiele innych. Warto także dodać, że obecnie razem z Odnową z parafii św. Jakuba w Brzesku włączamy się w liturgię podczas mszy świętej połączonej z modlitwą o uwolnienie i uzdrowienie duszy i ciała sprawowanej raz w miesiącu przez naszego obecnego opiekuna ks. Wojciecha Wernera w kościele sanktuaryjnym.


Fotogaleria