social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Wiernie trwają na modlitwie i pracy 04 - 02 - 2021

Drugiego lutego, w święto Objawienia Pańskiego, obchodzimy Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Osoby konsekrowane odnawiają w tym dniu śluby zakonne, a my dziękujemy Panu Bogu za ich świadectwo wiary, za „wierne trwanie na modlitwie i pracy”, za to, że „są źródłem światła w świecie ciemności”, za to, że „towarzyszą nam na wielu przestrzeniach życia, chcą nam służyć i być wsparciem”. (List KEP z dn.2.02.2021). 

W naszej parafii podczas mszy świętej wieczornej sprawowanej przez ks. prob. Wojciecha Wernera, modliliśmy się w intencji Sióstr Służebniczek , które są z nami służąc modlitwą i pracą od 17 lat. Placówka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. przy ul. Św. Brata Alberta 8 została erygowana przez ordynariusza biskupa Wiktora Skworca pismem z dnia 2 maja 2003 r. Na prośbę ówczesnego proboszcza ks. Józefa Mularza Siostry przybyły do parafii 1 sierpnia 2003 r., by podjąć pracę w Parafialnym Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym, a także katechezę w miejscowych szkołach.Czym się Siostry zajmują? Oprócz powierzonego im zadania tj. prowadzenia Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. S. Faustyny, uczą religii w szkołach i przedszkolach Brzeska, opiekują się chorymi w szpitalu. Troszczą się o wystrój kościoła i szaty liturgiczne a przede wszystkim modlą się, polecając sprawy parafii, miasta, Ojczyzny. Uwielbiają Pana Boga również i śpiewem podczas wieczorów uwielbienia w grupie BWU oraz włączając się w oprawę liturgiczną mszy świętych. 

Do modlitwy Siostry zapraszają co jakiś czas także świeckich, organizując w swoim klasztorze spotkania modlitewne połączone z adoracją Najświętszego Sakramentu, mszą świętą oraz konferencjami na różne tematy np. modlitwy, Eucharystii. 

W czasie pandemii Siostry posługiwały jeszcze intensywniej. Przełożona klasztoru, s. Krystyna Rutka kontynuowała pracę pielęgniarki w brzeskim szpitalu, którego pracownicy zetknęli się bezpośrednio z niebezpiecznym wirusem i chorobą Covid 19, a s. Sylwia służyła jako wolontariuszka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Krakowie. Od lat Siostry opiekują się Dziewczęcą Służbą Maryjną w parafii i przygotowują Kolędników Misyjnych. Z inicjatywy jednej z poprzednich sióstr dyrektorek przedszkola dzieci z naszej parafii przez kilka lat z rzędu otrzymywały wspaniały prezent w postaci bajkowych spektakli wystawianych na scenie sali teatralnej z okazji Dnia Dziecka. 

W Brzesku Siostry Służebniczki Starowiejskie są obecne już od 102 lat; aktualnie w trzech Domach Zakonnych: przy ul. Brata Alberta 8, ul. Starowiejskiej 6, gdzie prowadzą Dom Pomocy Społecznej oraz przy Placu Kazimierza Wielkiego 12. 

Za to wszystko i za to, co jeszcze by długo wymieniać, składamy Siostrom wyrazy wdzięczności i szacunku. Dziękując Bogu za ich obecność i za wszystkie dzieła w parafii polecamy Siostry opiece Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa, życzymy mocy Ducha Świętego i wytrwałości w realizacji swojego powołania.


Fotogaleria