social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Rodzice zasługują na wdzięczność 18 - 01 - 2021

W niedzielę Chrztu Pańskiego (10.01.2021)ministranci z LSO w naszej parafii wraz z rodzicami i rodzeństwem oraz wspólnotą parafialną uczestniczyli w uroczystej Mszy świętej o godz. 10:00. 

W tym ważnym dla każdego chrześcijanina dniu Liturgia przypomina nam chrzest Pana naszego Jezusa Chrystusa w Jordanie i pierwsze objawienie się Trójcy Świętej, a my wspominamy również swój własny chrzest święty i odnawiamy przyrzeczenia chrzcielne. To święto skłania nas do głębszej refleksji na temat sakramentu chrztu i wypływających z niego zobowiązań. Jest to okazja, aby podziękować Bogu za dar, przez który staliśmy się Dziećmi Bożymi. 

Nasi ministranci pamiętali w tym dniu w szczególny sposób o rodzicach, którzy zatroszczyli się, aby ich dzieci zostały włączone do wspólnoty Kościoła poprzez chrzest, a następnie starali się o chrześcijańskie wychowanie synów. Dzięki temu dzisiaj chłopcy pełnią zaszczytne i wielkie zadanie wobec Chrystusa i Kościoła, służbę, której wypełnianie nie byłoby możliwe bez trudu wychowania i klimatu ciepła w rodzinie. Do podziękowań, jakie wraz z symboliczną różą, ministranci wręczyli swoim rodzicom, w imieniu Kościoła wyrazy wdzięczności i szacunku dołączyli ks. prał. Wojciech Werner i opiekun LSO ks. mgr inż. Stanisław Chełmecki.Ks. Stanisław opiekuje się ministrantami i lektorami od września 2020 r. Pod jego pieczą do służby ołtarza, mimo trudnej sytuacji epidemicznej, przygotowuje się 3 aspirantów, a pełni ją ponad 20 ministrantów oraz kilkunastu lektorów. Lektorami zostają chłopcy ze starszych klas szkoły podstawowej po odpowiednim kursie organizowanym na szczeblu dekanalnym, a niektórzy z nich mogą pełnić rolę ceremoniarza kończąc specjalny kurs organizowany na poziomie diecezjalnym. Najważniejsze zadania Liturgicznej Służby Ołtarza to pomaganie kapłanowi podczas Eucharystii i nabożeństw (ministranci) oraz czytań Lekcji, Psalmu międzylekcyjnego i podawanie intencji modlitwy powszechnej (lektorzy). Oprócz tego często widzimy chłopców przed wejściem do kościoła: zbierają ofiary do puszek na różne cele wyznaczone przez Kościół tj. między innymi na pomoc dla prześladowanych chrześcijan, na stypendia dla zdolnej niezamożnej młodzieży (Fundacja Dzieła Nowego Tysiąclecia) czy na rzecz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Służą również nieocenioną pomocą w dystrybucji gazety parafialnej oraz rozprowadzali  książkę „Powróćmy na Eucharystię”.

W poprzednich latach wraz z kapłanami chłopcy z LSO odwiedzali nasze domy, a ofiary z tego tytułu były wyrazem naszej, wiernych, wdzięczności za ich całoroczny trud. W tym roku tradycyjnej kolędy nie było, dlatego rozprowadzali Ewangeliarze i śpiewniki kolęd oraz pierniki świąteczne, a na zmianę z dziewczętami z DSM także i kadzidełka z kredą przed świętem Objawienia Pańskiego. Zebrane fundusze posłużą im na cele formacyjne.

Całoroczne starania ministrantów i lektorów w służbie Panu Jezusowi jak również i naszej parafii i Kościołowi zauważył św. Mikołaj, który mimo różnorodnych trudności przybył na początku grudnia do nich. Wśród prezentów znalazły się jednakowe dla wszystkich chłopców maseczki z logo naszej parafii.

 - Te wszystkie dzieła ministrantów i lektorów nie byłyby oczywiście możliwe gdyby nie ogromne zaangażowanie ich rodziców, którzy swoich synów wychowują, formują oraz mobilizują, aby ich służba przy ołtarzu była jak najbardziej godna i zawsze na Bożą chwałę – podkreśla ks. Stanisław. 


Fotogaleria