social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Najdłuższe rekolekcje … 24 - 02 - 2020

W poniedziałek 24 lutego rozpoczęło się w naszej parafii tzw. Seminarium Odnowy Wiary. Prowadzi je świecki ewangelizator Witek Wilk z Rzeszowa. 

Kierując się Słowem:  Poznacie ich po ich owocach (Mt 7, 20) organizatorzy tych, jak dotychczas najdłuższych, rekolekcji w naszej parafii przewidują podzielenie się ich efektem w postaci świadectw z szerszym ogółem wiernych. Jednak zanim to nastąpi czyli za około 5 tygodni , dobrze byłoby odpowiedzieć sobie na kilka pytań z nadzieją, że ta wiedza zachęci jeszcze nie do końca przekonanych, że może warto spróbować, że może warto się otworzyć na coś więcej niż codzienna wieloletnia rutyna i przyzwyczajenia, niż utarte ścieżki dochodzenia do Prawdy. 
 

Czym  jest Seminarium Odnowy Wiary? 


„ Gdzieś we Francji umieszczono na drzwiach kościoła następujący tekst : „Nie jesteś aż tak zły, aby tu nie wejść. Nie jesteś aż tak dobry, aby przejść obok i nie wstąpić.” Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym to rekolekcje, dla wszystkich. Dla tych, którzy uważają się „daleko od Boga”, dla tych „ni zimnych ni gorących” i dla tych, którzy chcą pogłębić swe życie duchowe. Seminarium ma na celu nie tylko pogłębienie podstaw wiary chrześcijańskiej, ale przede wszystkim rozpalenie Twojej fascynacji chrześcijaństwem. Chrześcijaństwo nie jest zbiorem przykazań i zasad moralnych, które trzeba wypełnić, by osiągnąć życie wieczne. Chrześcijaństwo to spotkanie z żywą Osobą, z Bogiem, to zakochanie się w Bogu.”  (Cytat z: www.owczarnia.cba.pl/images/Seminarium/SEMINARIUM%202015.pdf)

Historia Seminarium Odnowy Wiary jest ściśle związana z Soborem Watykańskim II, kiedy to święty papież Jan XXIII wezwał wszystkich wiernych do modlitwy o nowe zstąpienie Ducha Świętego na Kościół.  To wołanie o odnowienie wspólnoty Kościoła było żywe wśród wielu wierzących, dzięki czemu bardzo szybko, bo już rok po zakończeniu Soboru zaczęły pojawiać się pierwsze ruchy odnowy. Był to między innymi ruch charyzmatyczny Odnowy w Duchu Świętym oraz Ruch Światło-Życie.
Doświadczenie Seminarium Odnowy Wiary znajduje się niejako na pograniczu tych ruchów. Wyrasta jako pewna synteza tego, co jest istotą naszej wiary. Ponieważ historia Seminarium Odnowy Wiary sięga 1965 roku, to przez ten czas około 50 lat, jego idea zdążyła się wykrystalizować dzięki doświadczeniu wielu tysięcy osób uczestniczących w tej formie rekolekcji.
 Samo Seminarium trwa zazwyczaj kilka tygodni. Każdy tydzień poświęcony jest innemu tematowi, a wszystkie razem tworzą drogę do odnowienia naszej wiary i oparcia naszego życia na Słowie Bożym i osobie Jezusa Chrystusa.
 
Na pracę każdego tygodnia składają się następujące elementy:
 
  • codzienna praca w domu, polegająca na modlitwie i rozważaniu wybranego na konkretny dzień fragmentu Pisma Świętego. Podejmując się uczestnictwa w Seminarium trzeba każdego dnia znaleźć czas, przynajmniej 15-30 minut, aby wejść w taką modlitwę Pismem Świętym.
  • cotygodniowe spotkania podzielone na spotkanie w małych w grupach, tzw. grupach dzielenia, w których każdy uczestnik dzieli się swoimi doświadczeniami z rozważanego Słowa w danym tygodniu oraz konferencji, która wprowadza wszystkich uczestników w temat kolejnego tygodnia pracy w domu.
  • pracą w grupach kierują tzw. animatorzy, którymi mogą być osoby świeckie lub duchowne odpowiednio przygotowane 
(Cytat z: Par. pw. Michała Archanioła, Katowice z uzupełnieniami)
 

Kto może prowadzić seminaria? 

Seminarium organizują wspólnoty modlitewne, parafie, centra duchowości, zakony. itp. ( np. Mocni w Duchu,  Centrum Duchowości Seminarium Odnowy Wiary, Jezuici, … ) Prowadzą je zarówno osoby duchowne jak i ewangelizatorzy świeccy. Warto tutaj zaznaczyć, że osoby świeckie tzw. ewangelizatorzy czy charyzmatycy muszą posiadać  legację czyli misję od swojego biskupa i zanim podejmą się tego dzieła przechodzą odpowiednią formację duchową. 

W naszej parafii inicjatywa zorganizowania takiej formy rekolekcji wyszła od Wspólnoty Galilea, współpracy podjęła się  Odnowa w Duchu Świętym,  Kręgi  Rodzin Domowego Kościoła  oraz małżeństwa ze „Spotkań dla Zabieganych”,  „Domu Tobiasza i Sary” i GRUPY 25+. 

Pierwszą konferencję Witek Wilk wygłosił w poniedziałek 24 lutego po mszy świętej wieczornej. Przypomniał min. , że seminarium składa się z trzech elementów tj. konferencji, o której żartem zaznaczył, że „To taki najmniej ciekawy element spotkania”. Następnie chętni spotkali się w grupach z animatorami. Te pierwsze spotkania miały zasadniczo charakter organizacyjny, odbyły się w 31 grupach. Jest jeszcze możliwość dołączenia do nich, można także jeszcze zmienić grupę jeśli z jakichkolwiek powodów ktoś nie poczuł się swobodnie.  Najważniejsza, wymagająca wytrwałości i konsekwencji jest jednak praca w domach polegająca na codziennym, osobistym kilkunastominutowym spotkaniu ze Słowem Bożym posługując się przy tym specjalnie przygotowanym do tego
dzienniczkiem. 

Pierwszy wieczór Seminarium  zgromadził  nie tylko parafian, ale i wielu  gości z zewnątrz, także i spoza Brzeska.


Fotogaleria