social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Parafialny Zespół Synodalny - luty 2020 31 - 01 - 2020

Temat na luty


Parafia terytorialna a personalna troska jej własnego pasterza

Zachęcamy do udziału w dyskusji poprzez nadsyłanie odpowiedzi, wniosków itp. na pytania zaproponowane przez Komisję Synodalną na adres email parafii: kancelaria@ milosierdzie.brzesko.net.pl
 
 • Jak jest?
 1. Podejmując myśl papieża Franciszka, jak możemy ocenić dynamizm naszej wspólnoty parafialnej? Jak nasza Parafia działa? 
 2. Jakie są główne obszary zaangażowania duszpasterskiego w naszej Parafii?
 3. Które obszary duszpasterskiego zaangażowania uznać możemy za mocne w Parafii? Które wymagają jeszcze wsparcia?  
 4. W jaki sposób możemy wzmacniać pracę naszych duszpasterzy, ich personalną troskę o parafię terytorialną? 
 5. Ilu parafian liczy parafia?  
 6. Jaki charakter ma parafia (parafia miejska, wiejska)?  Jak rozległa terytorialnie jest parafia? 
 7. Czy liczba duszpasterzy jest adekwatna w odniesieniu do wielkości parafii, prowadzonego duszpasterstwa, godzin katechezy w szkole (chociażby w kontekście likwidacji gimnazjów)? 
 • Jak być powinno?
 1. W jaki sposób należy rozumieć parafię dzisiaj? Jak powinna wyrażać się personalna troska o parafię każdego jej pasterza? 
 2. Co papież Franciszek rozumie przez „wychodzenie poza ramy zwyczajnego administrowania”?
 3. W jaki sposób być uczniem-misjonarzem w „permanentnym stanie misji”?
 • Co robić, aby tak było?
 1. Co możemy zrobić, jakie działania podjąć, aby w naszej Parafii wychodzić poza ramy „zwyczajnego administrowania”? 2. Co należy zmienić, jaki obszar działalności duszpasterskiej wzmocnić, aby wspólnota parafialna przebywała w „permanentnym stanie misji”?