social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Parafialny Zespół Synodalny – styczeń 2020 24 - 01 - 2020

W naszej parafii Oddział Caritas istnieje od 2001 r. Działa bardzo prężnie podejmując wiele dzieł charytatywnych. Wychodzi z inicjatywami do ogółu parafian, którzy chętnie je podejmują. Współpracuje z grupami i wspólnotami parafialnymi oraz młodzieżą ze Szkolnego  Koła Caritas z pobliskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych. Zespół ma odrębne pomieszczenia dla swej działalności (kiosk, pomieszczenia „magazynowe”), zapewnione wsparcie finansowe, rzeczowe i duchowe. Informacji o POC można zasięgnąć na stronie internetowej, w gazecie, gablotach i ogłoszeniach. W parafii są także organizowane akcje charytatywne o szerszym zasięgu i zgodnie z potrzebami np. spektakle, koncerty itp. 

Problemem natomiast jest obecnie mała ilość wolontariuszek Caritas (7 osób) i brak młodych chętnych do stałej, systematycznej pracy w Zespole. 


Wnioski:

  1. Podjąć jeszcze intensywniejsze starania w celu pozyskania nowych członków Caritas poprzez bezpośrednie rozmowy z parafianami. (w parafii)
  2. Podczas lekcji religii kształtować postawy prospołeczne, propagować działalność Caritas i informować młodzież o możliwości zdobycia dodatkowych punktów na świadectwie za wolontariat w ramach akcji Caritas. (w parafii)
  3. Aktywność charytatywną w niektórych wypadkach ograniczają przepisy prawa (nie zawsze życiowe, czasem wręcz absurdalne), dlatego należy dążyć do ich jak najlepszego poznania np. podczas szkoleń liderów lub do ich zmiany drogą legislacyjną. ( w diecezji)