social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Parafialny Zespół Synodalny – listopad 05 - 12 - 2019

W listopadzie Parafialne Zespoły Synodalne miały za zadanie pochylić się nad tematem „Parafialne dziedzictwo przeszłości - wartość, znaczenie i ochrona”. Jako młoda, dwudziestosześcioletnia parafia, nie posiadamy dzieł sztuki materialnej, które byłyby objęte na przykład pieczą konserwatora zabytków, tym niemniej nasza świątynia i jej wnętrze zaprojektowane przez ks. Furdynę jest artystycznie spójne i nie można tej koncepcji  naruszać w sposób nieprzemyślany. W parafialnym archiwum gromadzi się też dokumenty dotyczące życia duchowego jak i materialnego naszej wspólnoty. Są to  między innymi dokumenty związane z budową kościoła i przedszkola, księgi chrztów, księgi ślubów i pogrzebów, kroniki parafii oraz grup działających przy parafii.  Wydarzenia bieżące są dokumentowane na stronie internetowej parafii. Podczas dyskusji nasunęły nam się następujące wnioski: 
  • cenne byłoby podjęcie się, na przykład przez młodzież, zadania polegającego na udokumentowaniu i opisaniu kapliczek oraz krzyży przydrożnych znajdujących się na  terenie naszej parafii 
  • dużą wartością byłoby dokumentowanie działalności przez wszystkie grupy i stowarzyszenia parafialne w postaci kronik 
  • wszelkie dokumenty życia w parafiach warto zapisywać, przechowywać i gromadzić w obu wersjach tzn. cyfrowej i drukowanej,  dlatego będziemy dążyć,  by kroniki parafialne, księgi parafialne i katalogi biblioteczne zostały zdygitalizowane,  a zawartość strony internetowej (Aktualności, Ogłoszenia) zapisana na dysku zewnętrznym lub w innej, zapewniającej trwałość przechowania formie. 
Zgłoszono również wniosek, aby diecezjalne komisje zajmujące się wyposażeniem i wystrojem kościołów zostały zaopatrzone w przepisy i narzędzia pozwalające im aktywnie i skutecznie czuwać nad poziomem artystycznym i estetyką wszystkich miejsc kultu w diecezji. 

W grudniu PZS spróbują odpowiedzieć na pytanie „Dlaczego Sakramenty przyjmuję w swojej parafii?” a nie w jakiejkolwiek innej. Zainteresowanych prosimy o zabranie głosu na ten temat bądź to drogą e-mailową, bądź w formie listu do kancelarii parafialnej.