social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Parafialny Zespół Synodalny – październik 05 - 11 - 2019

Temat październikowych spotkań synodalnych „Współpraca grup młodzieżowych i wspólnot parafialnych” nie mógł być dyskutowany bez udziału najbardziej zainteresowanych, czyli młodzieży, dlatego skład PZS został poszerzony o reprezentację tej grupy wiekowej z naszej parafii oraz ks. Marcina Minorczyka opiekuna GT i Grupy Młodzieżowej bł. Karoliny.

Ks. Marcin przeprowadził krótki ankietę wśród uczniów klas ósmych na temat oczekiwań ludzi młodych wobec Kościoła. Ankietowana młodzież zwróciła głównie uwagę na długość i tematykę kazań, dobór pieśni podczas liturgii mszy świętej, niektórzy skrytykowali nieodpowiedni strój wiernych, zachowanie dzieci w kościele. W pojedynczych wypowiedziach pojawiła się kwestia „odpowiedniej atmosfery”, komunii na rękę, celibatu księży i kapłaństwa kobiet oraz mszy św. po łacinie. Wyniki ankiety, cenne uwagi młodzieży obecnej na spotkaniu oraz ich wychowawców, opiekunów grup i rodziców stały się ważnym elementem diagnozy czyli ustalenia „Jak jest?”, jak również podstawą sformułowania następujących wniosków:
 
  • należy wsłuchać się w głos młodzieży, zauważać jej oczekiwania i w miarę możliwości wcielać je w życie, zachowując jednak przepisy i wymagania liturgiczne,
 
  • udostępniać młodzieży w parafii ciekawą ofertę i różne możliwości rozwoju duchowego i osobowego (grupy o różnym charakterze działalności np. modlitewne, sportowe, teatralne, muzyczne itp., ciekawe rekolekcje szkolne, msze święte dla młodzieży), 
 
  • organizować w parafii wspólne, międzypokoleniowe, rodzinne wydarzenia,
 
  • w kontaktach z rówieśnikami potrzebne są świadectwa dawane z odwagą przez ludzi młodych dla młodych oraz codzienne świadectwo i praktyka wiary w rodzinach