social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Parafialny Zespół Synodalny – maj i czerwiec 08 - 06 - 2019

W maju rozpoczął się drugi rok diecezjalnego synodowania. W pierwszym roku nacisk został położony na tematykę związaną z rodziną, natomiast dominantą dyskusji w drugim roku będzie parafia. Dlatego pierwszy temat przedstawiony Parafialnym Zespołom Synodalnym w maju brzmiał: „Parafia rodziną rodzin”, a w czerwcu „Niedziela głównym wydarzeniem ewangelizacyjnym w parafii”. 

W dyskusji nad zagadnieniem, czy nasza parafia jest wspólnotą uczniów Chrystusa czy bardziej jednostką administracji kościelnej przeważyła opinia, że jednym i drugim, bez przesadnego akcentu na jedną ze stron. Przy czym zauważyliśmy, że życie wspólnotowe w naszej parafii buduje tak duża i tak różnorodna paleta grup i stowarzyszeń, że każdy z parafian, w każdym wieku i każdego stanu może znaleźć coś dla siebie, jakieś własne miejsce, w którym otrzyma wsparcie w rozwoju życia duchowego, gdzie znajdzie bratnie dusze i gdzie będzie mógł rozwijać swoje talenty, gdzie znajdzie pomoc duchową, prawną, a nawet materialną, jak również sam będzie mógł pomagać innym. O tym, czy tak jest każdy może się przekonać śledząc kolejne numery gazety parafialnej, wchodząc na naszą stronę internetową czy Twittera. Informacje są dostępne również w gablotach w kościele i na zewnątrz budynku. Można także przekonać się osobiście, korzystając z przedstawionej oferty. Jednak zawsze może być jeszcze lepiej i dlatego zastanawialiśmy się również co jeszcze można zmienić, poprawić? W jaki sposób możemy ożywiać wspólnoty parafialne i jakimi „narzędziami” dysponujemy, aby parafię czynić „rodziną rodzin”?
 
Jeżeli chodzi o temat czerwcowy „Niedziela głównym wydarzeniem ewangelizacyjnym w parafii”,  to jego szerokie rozwinięcie dotyczące naszej parafii oraz odpowiedź daje artykuł pt.: „Jak nie zmarnować niedzieli i Mszy Świętej” Beaty Malec – Suwara opublikowany w „Gościu Niedzielnym” nr 22 z 2 czerwca 2019 r. Na ten temat pisaliśmy także w artykule „Dzień święty święcić”  w numerze 8 gazety „milosierdzie.brzesko.net.pl” z kwietnia bieżącego roku. 

W Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie 27 kwietnia 2019 r. odbyła się II Sesja Plenarna V Synodu Diecezji Tarnowskiej, podczas której ponad 300 osób powołanych na synod jednogłośnie przyjęło dokument "Duszpasterstwo małżeństw i rodzin w diecezji tarnowskiej". 

Więcej szczegółów i zdjęcia z tego wydarzenia TUTAJ