social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

XI Ogólnopolski Tydzień Biblijny 11 - 05 - 2019

"Głosili Ewangelię mocą Ducha Świętego" (1 P 1,12). – ten fragment Listu św. Piotra, będący hasłem tegorocznego Tygodnia Biblijnego stał się kanwą rozważań podczas kazania na mszy świętej wieczornej w piątek 10 maja. Poprowadził je dla nas ceniony biblista, doktor nauk teologicznych, wikariusz z parafii NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Ap. Ks. Marek Jawor.  – „Co roku od kilkunastu lat Kościół daje nam taki czas, kiedy przypominamy sobie o wartości i konieczności Pisma Świętego w życiu człowieka wierzącego. Ten czas nazywa się Tygodniem Biblijnym” – wyjaśnił na wstępie kaznodzieja.

Ksiądz Jawor z wielkim znawstwem uświadomił słuchaczom kto i do kogo skierował cytowane słowa, przybliżył kontekst, czas, miejsce powstania Listu św. Piotra Apostoła. Następnie szczegółowo, ale przystępnie wyjaśnił sens i cel słów zawartych w cytowanym, także w oryginale greckim, tekście, po czym wykazał ich ponadczasowość i odniósł do naszych czasów. Wykazał w jaki sposób Słowo Boże możemy i powinniśmy odczytywać dzisiaj. Uświadomił nam, że słowa, które skierował  dwa tysiące lat temu św. Piotr do chrześcijan żyjących w diasporze, przypominając im, że usłyszeli Ewangelię od uczniów Jezusa głoszoną mocą Ducha świętego, pasują do dzisiejszych czasów.  – „Przypomnijmy sobie wiarę, którą otrzymaliśmy i my, a którą mamy przekazać następnym pokoleniom” – mówił biblista. 

Zwrócił również uwagę na to jak ważna jest znajomość Pisma Świętego dla nas, wierzących. Zdobywa się ją poprzez nieustanne czytanie Tekstów Natchnionych, czytanie i rozważanie – modlitwę myślną.  – „Znać treść, to znać szczegóły” – mówił  – „a czytanie Pisma świętego to nie obowiązek, to jest wielki przywilej i zaszczyt, to dar, bo w ten sposób możemy wyrażać miłość wobec naszego Pana, Jezusa Chrystusa” – podsumował rozważania ks. dr Marek Jawor.


Fotogaleria