social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Urodziny św. Jana Pawła w Starym Sączu 22 - 05 - 2019

W sobotę 18 maja 2019 r. przy ołtarzu papieskim w Starym Sączu spotkało się około 2000 członków Akcji Katolickiej z 200 oddziałów parafialnych diecezji tarnowskiej.

W tej  międzydiecezjalnej pielgrzymce wzięli udział także członkowie AK z diecezji - krakowskiej, przemyskiej, rzeszowskiej, bielsko-żywieckiej i kieleckiej z  prezes Krajowego Instytutu AK Urszulą Furtak. Byli także przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży DT oraz przedstawiciele władz. Nasz Oddział pielgrzymował razem z członkami AK z Jasienia, Uszwi i Słotwiny. Towarzyszyli nam:  Asystent Dekanalny ks. Wojciech Werner, prezes dekanalna AK Ewa Szuba oraz prezesi i poczty sztandarowe poszczególnych oddziałów. Okazją do zorganizowania tej uroczystości przez tarnowską Akcję  stała się 99 rocznica urodzin św. Jana Pawła oraz rozpoczęcie peregrynacji obrazu i relikwii Świętego Patrona Akcji Katolickiej w Polsce po wszystkich parafiach diecezji tarnowskiej, w których działa to stowarzyszenie. To również rozpoczęcie duchowego przygotowania do jubileuszu 25 – lecia Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej po jej reaktywacji. 

Peregrynacja obejmie zasięgiem prawie 200 parafii, a zakończy się dokładnie rok później - 18 maja 2020 r. - w 100. rocznicę urodzin papieża Polaka, w kościele bł. Karoliny Kózkówny w Tarnowie. Nasza parafia przyjmie relikwie św. Jana Pawła 12 listopada 2019 r. od parafii MB Częstochowskiej w Brzesku -Słotwinie, a dzień później przekaże  je do sanktuarium św. Jakuba. 

Hasłem peregrynacji są słowa papieża Polaka, które wypowiedział podczas inauguracji pontyfikatu na pl. św. Piotra w Rzymie: "Otwórzcie drzwi Chrystusowi" .

Pielgrzymka rozpoczęła się konferencją ks. prał. Sławomira Odera, postulatora procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego papieża Polaka, w której  przypomniał  jego życiorys i drogę do świętości.  – „Osoba i świętość Jana Pawła II nieustannie nas fascynują, inspirują i zachęcają do podejmowania wyzwań codzienności jako drogi realizacyjnej naszego powołania chrześcijańskiego, jakim jest świętość” - mówił ks. Oder.

Po konferencji rozpoczęła się Eucharystia pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża, który w homilii przypomniał związki Jana Pawła II z diecezją tarnowską, jeszcze jako kapłana, biskupa, kardynała i wreszcie papieża oraz wyjaśnił cel  peregrynacji relikwii św. Jana Pawła II po parafialnych oddziałach Akcji Katolickiej. „Niech święty patron wyprasza duchową odnowę,  ucząc nas dokonywania trudnych wyborów, ukazując, jak kochać i być wiernym Chrystusowi aż do końca, inspirując nieustannie swoją duchowością, mądrością swego nauczania i pobudzając nas do działania przykładem swego życia” - życzył członkom Akcji Katolickiej pasterz Kościoła tarnowskiego i zawierzył  uroczystym Aktem Akcję Katolicką oraz całą diecezję wstawiennictwu  Świętego Papieża – Polaka. 

Po części oficjalnej na sądeckich błoniach poszczególne parafialne oddziały realizowały własne programy. Nasza ponad 30 – osobowa grupa nawiedziła sanktuarium św. Andrzeja Świerada w Tropiu. Tutaj w kościele modliliśmy się Koronką do Miłosierdzia Bożego, a w grocie Matki Bożej uczestniczyliśmy w nabożeństwie majowym,  wstąpiliśmy także do pustelni świętego ascety. Piękno przyrody otaczającej sanktuarium i zaciszne miejsce na grilla, które gościnnie udostępnił nam tutejszy ksiądz Proboszcz,   sprzyjało integracji i rozmowom. A o tym co za nami i co jeszcze nas czeka w niedalekiej przyszłości mieliśmy nadzwyczajną okazję podzielić się z prezes Zarządu Krajowego AK panią Urszulą Furtak oraz prezesem  Zarządu DIAK DT panem Robertem Rybakiem, który przybył do nas wraz z małżonką. 


Fotogaleria dostępna TUTAJ