social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Święcenia diakonatu w katedrze kieleckiej 14 - 05 - 2019

W sobotę 11 maja 2019 roku o godz. 10.00 w katedrze kieleckiej odbyła się uroczysta Msza Święta z udzieleniem święceń diakonatu alumnom Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach.

Przewodniczył jej bp Jan Piotrowski. W uroczystości wziął udział nasz ks. prał. Wojciech Werner towarzysząc w tym ważnym momencie klerykowi Michałowi Woźniakowi, naszemu rodakowi oraz siostry zakonne pracujące w naszej parafii i jego najbliższa rodzina.

Przed przyjęciem diakonatu kandydaci wobec wspólnoty seminaryjnej złożyli uroczyste wyznanie wiary, po którym wyrazili pragnienie oraz chęć przyjęcia diakonatu. 

W czasie Mszy z udzieleniem święceń, biskup przypomniał o zadaniach, jakie podejmą alumni po uroczystości. Będą należały do nich m.in. celebracja Liturgii Godzin, przewodniczenie wspólnotowej modlitwie, opieka nad chorymi i służba drugiemu człowiekowi.

Polecamy Księdza Diakona Bogu w naszych modlitwach, prosząc również o wytrwałość dla naszego drugiego kleryka Michała oraz o nowe powołania w parafii.