social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Po 50-tce aktywnie na rynku pracy 09 - 05 - 2019

Jesteś osobą bezrobotną lub bierną zawodowo? Szukasz pracy?

A może chciałbyś/łabyś zdobyć nowe kwalifikacje?   

Skorzystaj z oferty projektu „Po 50-tce aktywnie na rynku pracy” , realizowanego przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce.

Projekt jest skierowany do osób, które ukończyły 50 rok życia, pozostają bez pracy (bezrobotne lub bierne zawodowo), zamieszkują powiaty: brzeski, bocheński, wielicki, miechowski, proszowicki, krakowski, oświęcimski, chrzanowski, wadowicki, suski, olkuski, tarnowski oraz miasto Kraków i Tarnów oraz limanowski. 


Uczestnikom oferujemy następujące formy wsparcia:

  • Indywidualne wsparcie zawodowe- pośrednictwo pracy
  • Pomoc doradcy zawodowego, psychologa i coacha
  • Szkolenia i bony szkoleniowe ze stypendium
  • Płatne staże zawodowe
  • Zatrudnienie subsydiowane na 6 miesięcy
  • Wsparcie trenera zatrudnienia
  • Opiekę nad osobami zależnymi
  • Doradztwo informatyczne
  • Zwrot kosztów dojazdu

Ścieżka wsparcia w projekcie zaczyna się od indywidualnej diagnozy potrzeb i zasobów, poprzez program warsztatów rozwoju osobistego i doradztwo zawodowe aż do specjalnie dopasowanych szkoleń, staży i zatrudnienia subsydiowanego, a dla osób wymagających większej pomocy - wsparcie trenera zatrudnienia. Szeroki wachlarz form wsparcia zapewnia indywidualne podejście do każdego uczestnika projektu oraz wieloaspektową, skuteczną pomoc. 


Zainteresowanych zapraszamy:

Centrum Wsparcia  w Brzesku
ul. Głowackiego 26, 32-800 Brzesko 
(vis a vis Urzędu Miasta) 
tel. 12 418 77 81; kom. 512 718 654

Uwaga! W projekcie mogą uczestniczyć także emeryci i renciści,  których celem jest aktywizacja zawodowa.

UDZIAŁ W PROJEKTACH JEST BEZPŁATNY!
Projekt  „Po 50–tce aktywnie na rynku pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.”