social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Abyśmy byli jedno 06 - 05 - 2019

Niedziela Miłosierdzia  - ważny dzień dla katolików na całym świecie, a dla naszej parafii szczycącej się wezwaniem Miłosierdzia Bożego dzień odpustu, rozpoczęła obchody kolejnego Tygodnia Miłosierdzia. Święto Miłosierdzia jest nie tylko dniem wielkiej czci Boga  w tajemnicy Jego miłosierdzia, ale także dniem ogromnej łaski, którego ustanowienie zostało zainspirowane pragnieniem samego Jezusa przekazanym Siostrze Faustynie, dlatego na ten czas, czas niedzieli jak i całego tygodnia zostało zaplanowane kilka wydarzeń.  W niedzielę między mszami mogliśmy posłuchać Dzienniczka św. Faustyny, a sumie odpustowej o 11.30 przewodniczył i homilię wygłosił ks. Jan Reczek, znany charyzmatyk i autor książek z dziedziny duchowości. W kolejne dni podczas mszy świętej wieczornej kazania głosili Misjonarze Miłosierdzia: we wtorek O. Paweł Dobrot, redemptorysta z Krakowa a we czwartek ks. Michał Dąbrówka z Tarnowa, który ponadto wygłosił konferencję po Eucharystii. Natomiast poniedziałek był dniem poświęconym wspólnej modlitwie trzech brzeskich parafii o jedność w naszej Ojczyźnie, w naszym mieście, parafii, rodzinach. W liturgiczne wspomnienie św. Katarzyny ze Sieny, której tak bardzo zależało na jedności w Kościele i zakończeniu schizmy, że skutecznie zachęciła papieża Grzegorza XI do opuszczenia Awinionu i powrotu do Rzymu, ks. prał. Wojciech Werner w wygłoszonym kazaniu wyraził radość z działań podejmowanych razem przez wszystkie brzeskie parafie. Takich wspólnych projektów jest już kilka, jak chociażby obchody Uroczystości Wszystkich Świętych, Droga Krzyżówa ulicami Brzeska, majowa pielgrzymka piesza do sanktuarium w Szczepanowie. Warto by tutaj jeszcze wspomnieć o corocznych Orszakach Trzech Króli, integrujących nie tylko brzeskie, ale i okoliczne środowisko czy uroczystościach odpustowych, świętach Jakubowych a także współpracy różnych grup i stowarzyszeń parafialnych oraz wielu innych wydarzeniach o charakterze patriotycznym i religijnym. 

Budowanie jedności w każdym środowisku, także parafialnym, jest wielką troską Pasterza Diecezji Tarnowskiej ks. bpa Andrzeja Jeża, który między innymi mówił o tym na zakończenie II Sesji Plenarnej V Synodu w sobotę 27 kwietnia. Bp Ordynariusz podkreślił wówczas, że „działania duszpasterskie w dużych miastach nie mogą polegać na tym, że każda z parafii pracuje jak gdyby inna obok nie istniała”  - i uzasadnił – „Brak wspólnej wizji duszpasterstwa dla dużego miasta i otuliny powoduje, że nasze działania się często znoszą, nie są skuteczne i nie są dalekosiężne”. 
Dlatego poniedziałkowa msza święta z udziałem ks. dziekana Józefa Drabika, ks. dr Marka Jawora z parafii pw. NMP Matki Kościoła i św.Jakuba oraz proboszcza parafii MB Częstochowskiej ks. Kazimierza Grycha,  zakończona Aktem zawierzenia brzeskich parafii, miasta i Ojczyzny Bożemu Miłosierdziu i Koronką do Bożego Miłosierdzia służy temu celowi. Oby ta wspólna modlitwa wpisała się na stałe w nasz brzeski  kalendarz i pomagała w walce z grzechami przeciwko jedności. 

Powszechność i jedność Kościoła Katolickiego uświadomiło nam nieomal namacalnie jeszcze jedno wydarzenie z Niedzieli Miłosierdzia – wizyta w naszej parafii małżeństwa chrześcijan z Betlejem – Mony i Daniala Yacoub, którzy przyjechali na zaproszenie ks. proboszcza Wojciecha Wernera. Przy tej okazji mogliśmy dostrzec niezwykle skomplikowaną sytuację chrześcijan żyjących w Ziemi Świętej oraz ich odwagę w wyznawaniu Jezusa. Wsparliśmy ich również materialnie zakupując dewocjonalia i pamiątki,  które wykonują i z których się utrzymują żyjące tam rodziny chrześcijańskie.


Fotogaleria