social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Parafialny Zespół Synodalny – grudzień 03 - 01 - 2019

Celebracja świąt w rodzinie  – to temat grudniowego spotkania Parafialnych Zespołów Synodalnych. Temat bardzo trafnie zaproponowany do dyskusji na początku roku liturgicznego, kiedy to właśnie przeżywaliśmy Adwent  oczekując już na Boże Narodzenie i mając w dalszej perspektywie kolejne święta i wydarzenia o charakterze religijnym jak: wizyta duszpasterska, Objawienie Pańskie (Trzech Króli),  Ofiarowanie Pańskie (MB Gromnicznej) a potem następne - od Środy Popielcowej począwszy aż do Niedzieli Chrystusa Króla Wszechświata zamykającej kalendarz liturgiczny. Po drodze to wszystko urozmaicone celebracją odpustów parafialnych, pielgrzymek, nabożeństw okolicznościowych takich jak majówki, różańce, towarzyszeniu umierającym i pamięci o nich, imienin, rocznic itp.

Na spotkaniu naszego PZS pytań do rozważenia padło wiele, na przykład: Które ze świąt i w jaki sposób obchodzimy w rodzinach? Co utrudnia, przeszkadza w ich chrześcijańskim przeżywaniu? Co należy zrobić, aby odnowić  celebracje rodzinne, aby one były bardziej naturalne, bez pustych słów i gestów? Co mogło by się zmienić w przeżywaniu świąt, a z czego nie powinno się rezygnować? 

Propozycji rozwiązań i  prób odpowiedzi również nie brakowało, gdyż każdy z uczestników spotkania chciał podzielić się doświadczeniami, refleksjami z obserwacji i rozmów, tym bardziej, że przebiegało ono w uroczystej, świątecznej atmosferze. Przeżywaliśmy je tak, jak to bywa (lub powinno być) w większości katolickich rodzin: rozpoczęte modlitwą i odczytaniem fragmentu Ewangelii o Bożym Narodzeniu, ze śpiewaniem kolędy i łamaniem się opłatkiem, z życzeniami, z Jezusem na sianku – w tym wypadku wyjątkowym, bo przywiezionym z Ziemi Świętej, przy pięknie nakrytym stole i tradycyjnych potrawach.
 

W wyniku debaty nasunęły się następujące wnioski: 

  • We właściwym przygotowaniu wiernych do głębokiego, duchowego przeżywania świąt nieocenioną  rolę odgrywają osoby duchowne: kapłani , siostry zakonne, katecheci m.in. poprzez akcje duszpasterskie, rekolekcje, nabożeństwa – prowadzone kompetentnie, ciekawie, w różnorodny sposób, nie tylko zachęcająco dla dzieci, ale i dla dorosłych.

W przekazywaniu  następnym pokoleniom wiary i chrześcijańskiego sposobu przeżywania świąt i uroczystości podstawową rolę pełni rodzina, która powinna czynić to słowem i przykładem, z miłością ale i poprzez stawianie wymagań; rodzice muszą być świadkami wiary wymagającej najpierw od siebie, a potem od dzieci.


Proponujemy zatem: 

  • aby rodziny troszczyły się o właściwe ustawienie priorytetów  w przeżywaniu świąt, dbając bardziej o ich stronę duchową niż materialną, by składane życzenia były osobiste, nie sztampowe, a podejmowane zobowiązania(posty, uczynki miłosierdzia) wynikały z potrzeby serca i poczucia świadomości wiary oraz aby starały się spędzać święta w domu a nie na wyjeździe,
 
  • zadaniem zarówno dla kapłanów, biskupów jak i dla laikatu jest modlitwa o wzrost świadomości wiary, o utożsamianie się z Kościołem wszystkich wierzących, w szczególności świeckich.
 
Na początku  spotkania  grudniowego wróciliśmy jeszcze na chwilę do wcześniejszych tematów synodalnych. Ksiądz Proboszcz odczytał list, będący cennym głosem w dyskusji  o miejscu młodzieży w Kościele. 

W styczniu Zespoły Parafialne będą omawiać temat:„Towarzyszenie osobom żyjącym w związkach nieregularnych”. Zachęcamy wszystkich chętnych do podzielenia się uwagami, spostrzeżeniami i propozycjami rozwiązań w formie pisemnej wrzucając swój głos do skrzynki oznaczonej logo V Synodu, która znajduje się w przedsionku kościoła przy wejściu głównym lub na adres e - mail parafii:  kancelaria@milosierdzie.brzesko.net.pl