social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom 24 - 12 - 2018

„Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom" (Tt2,11)

„Słowa Apostoła Pawła ujawniają tajemnice te świętej nocy: ukazała się łaska Boga, Jego bezinteresowny dar; w danym nam Dzieciątku miłość Boga wobec nas staje się konkretna”
(papież Franciszek)
 


Każdego roku Boże Narodzenie przypomina nam, że odwieczny Bóg, którego nazywamy Wszechmogącym, Stworzycielem i Panem nieba i ziemi, Mądrością, Prawdą, Nieskończonością, Światłością, Sprawiedliwością, Miłosierdziem, Świętością, stał się tak nieskończenie bliski człowiekowi, że możemy dotknąć tej Tajemnicy. 

Przyszedł do nas jako małe Dziecko, które nawet niechcący tak łatwo skrzywdzić. Przyszedł, aby być blisko nas, bo jest EMMANUELEM – Bogiem z nami.

Z całego serca życzymy wszystkim Parafianom, Gościom i wszystkim, którzy modlą się w naszym kościele, aby Jezus, który jednoczy swoje życie z nami przenikał naszą codzienność swoją Bożą Obecnością. Niech Maryja i Święty Józef wypraszają wszelkie potrzebne łaski, dary i zdrowie oraz Boże światło, abyśmy my sami, wszyscy i wszystko wokół nas stawało się „na wzór Chrystusa”
 
Ks. Proboszcz ze Współpracownikami