social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Święcenia kapłańskie Wojciecha Pawłowskiego 21 - 05 - 2018

Bracie Wojciechu,  Czcigodny Księże 

Rok temu dziękowaliśmy Panu  Bogu za dar Twojego życia i powołania do stanu zakonnego. Wtedy cieszyliśmy się wspólnie, że doczekałeś dnia święceń diakonatu, a teraz radujemy się ogromnie, iż nadszedł piękny dzień 19 maja 2018 roku – dzień Twoich święceń kapłańskich. 

Istotę kapłaństwa w niezwykle piękny sposób opisał ks. dr Mariusz Bernyś w wierszu pt „Ręce, które rodzą”: 
 
Te ręce przed chwilą urodziły Boga 
Gdy Ducha Świętego z wiarą przywołałeś 
Chleb się przeistoczył, a z nim ból i trwoga 
Twoje serce, talent, wdzięk i życie całe
 
Jak kiedyś z miłości Przenajświętsze Ciało
Wzięło swój początek w Panny Świętej łonie
Jakby tej miłości było Mu za mało
Teraz chce mieć dla niej twoje święte dłonie
 
Nie lękaj się, weź Go, jak umiesz najczulej
On chce, byś Go tulił w dłoniach w chlebie białym
Przylgnij dziś do Niego z twym szczęściem i bólem
Aż na krzyż pójdź za Nim i oddaj się cały


 
Życzymy by Twoje ręce zanosiły  Jezusa  każdemu potrzebującemu człowiekowi, by dzięki Tobie odczuł, że Bóg jest blisko. Bądź świadkiem wiary dla nas i dla wszystkich, których Pan postawi na Twej drodze, bądź wzorem dążenia do świętości, bowiem obecne czasy potrzebują coraz większych i odważniejszych świadków wiary, gigantów świętości gotowych przeciwstawić się złu, które dotyka człowieka z niespotykaną dotąd perwersją. Bądź także szczęśliwy w swym powołaniu i w każdym dniu odczuwaj  wielką radość z ukochania Jezusa.

Twoja Osoba otoczona jest codzienną wspólnotową modlitwą, w której  prosimy, by Dobry Bóg obdarzał Cię swoim błogosławieństwem i zdrowiem, a Maryja – Matka Kapłanów orędowała we wszystkich inicjatywach i wspierała w trudach, jakie przynosi  życie.

Gratulujemy Czcigodnym Rodzicom Państwu Krystynie i Markowi Pawłowskim oraz całej bliższej i dalszej rodzinie.
 
                                               
Rada Parafialna, członkowie Oddziału Towarzystwa Przyjaciół  WSD w Tarnowie