social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Bierzmowanie: „To nie koniec, tylko początek” 30 - 04 - 2018

 „ Idźcie odważnie w przyszłość, Jezus jest przy Was. Waszym zadaniem jest świadczyć o Jezusie i Jego ewangelii. Idźcie na cały świat i głoście!” – tymi słowami zwrócił się do ponad 100 młodych chłopców i dziewcząt z  brzeskich parafii Miłosierdzia Bożego, Matki Boskiej Częstochowskiej oraz z Jasienia i Poręby Spytkowskiej w czwartek 26 kwietnia arcybiskup Henryk Nowacki podczas kazania wygłoszonego na mszy świętej w naszym kościele parafialnym.

Ksiądz arcybiskup udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania, a wraz z nim darów Ducha Świętego i łask, „dzięki którym będą mogli słowem i przykładem głosić Chrystusa, stać się Jego wiernymi świadkami, świadkami Ewangelii”. Podczas mszy świętej pod przewodnictwem arcybiskupa Henryka Nowackiego koncelebrowanej z udziałem proboszczów: księdza Wojciecha Wernera, księdza Kazimierza Grycha oraz księży katechetów z sąsiednich parafii, o dary Ducha Świętego, Jego pomoc i łaski modlili się gorąco towarzyszący młodzieży w tym ważnym wydarzeniu ich rodzice, rodzice chrzestni, świadkowie, rodziny, bliscy i przyjaciele oraz siostry zakonne, animatorzy programu Młodzi na Progu.

O tę modlitwę za młodzież, która pójdzie w życie i napotka wiele trudności prosił ksiądz arcybiskup, zwracając się z gratulacjami i podziękowaniem do rodziców. Prosił także o dalszą troskę, rozmowę i czas: „Oni Was  potrzebują. Dajcie im przykład chrześcijańskiego życia, Wasze życie jest katechizmem”  - mówił.  - „Bardzo Was proszę, aby dziś, w tym historycznym dniu, to nie był koniec, tylko początek wychowywania dziecka Bożego, aby to był początek budowania domu na skale. A tą skałą jest Chrystus”. Zwracając się zaś do samej młodzieży ks. Arcybiskup podkreślił, że „Dzisiaj Chrystus daje Wam pragnienie dążenia do rzeczy wielkich, abyście dawali to, co w Was najlepsze. A w Was jest samo dobro! (…). Zostaliśmy stworzeni na obraz  Boga i trzeba o tym pamiętać. (…) Wszystko, co jest w Was dobre, szlachetne pochodzi od Ducha Świętego, ma źródło w Duchu Świętym, który Was już nigdy nie opuści. Bóg nigdy nie łamie przymierza i nigdy się nie oddala od człowieka, to tylko człowiek oddala się czasem od Boga. Łaska Ducha Świętego płynie nieustannie w sercu człowieka i umacnia duszę. (…) A jeżeli upadniesz, spójrz w górę. Tam jest wyciągnięta ręka Jezusa, aby nas zawsze podnieść. – tłumaczył kaznodzieja, który również przypomniał młodym Helenkę Kmieć i jej słowa „Jednym z ideałów, które staram się realizować jest być dla innych”  oraz zachęcał do niesienia pomocy, pocieszenia, uśmiechu, bo wówczas człowiek staje się coraz szczęśliwszy.  – „Co przed Wami? Nie wiemy – mówił ksiądz arcybiskup – ale jedno jest pewne. Trzeba mieć dom swojej duszy zbudowany na skale, trzeba pragnąć rzeczy wielkich, podejmować wysiłek, budować kulturę życia chrześcijańskiego. Do tego potrzebna jest pomoc Ducha Świętego, o którą się dzisiaj modlimy.”

Fotogaleria (326 zdjęć) dostępna jest TUTAJ