social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Mamy Rycerstwo Niepokalanej! 08 - 02 - 2018

Od soboty 3 lutego 2018 r. mamy w naszej parafii Rycerstwo Niepokalanej. A dokładniej rzecz ujmując – to stowarzyszenie religijne, znane również pod nazwą łacińską jako „Militia Immaculatae”, w skrócie MI  zaistniało już w naszej wspólnocie cztery lata temu w formie określonej przez  św. Maksymiliana Marię Kolbego, założyciela Rycerstwa jako MI – 1, czyli jako „nieskrępowany strukturami, na swój sposób niezorganizowany ruch społeczny i katolicki”.
 
W 2014 roku w sobotę 3 maja, w święto Najświętszej Maryi Panny królowej Polski, przebywał u nas i głosił prelekcje  brata Maksymilian Lesław  Jaworski,  animator krajowy MI. Po każdej prelekcji można było złożyć na jego ręce wypełnione deklaracje członkowskie i otrzymać  Cudowny Medalik Matki Bożej Niepokalanie Poczętej wraz z Dyplomikiem Jej Rycerstwa. W tym dniu  oddało się w opiekę Niepokalanej i zobowiązało się  „szturmować  niebo modlitwą”  o nawrócenie grzeszników i tych, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa około 200 osób.

Teraz przyszła pora na przyjęcie bardziej sformalizowanej struktury Rycerstwa, jaką jest MI– 2, czyli w naszym wypadku zawiązanie parafialnego Koła Stowarzyszenia. Na sobotnie spotkanie organizacyjno – formacyjne 3 lutego o godzinie 16.00 do kościoła parafialnego  przyszło kilkadziesiąt osób. Konferencję o Rycerstwie Niepokalanej, jego założycielu, celach i misji wygłosił ksiądz Proboszcz Wojciech Werner, podkreślając szczególnie, że pobożność Maryjna to konkretna droga do świętości.  Rycerz Niepokalanej poprzez przykład życia chrześcijańskiego jest misjonarzem i apostołem, a jego głównym zadaniem jest w myśl słów św. Maksymiliana: szerzenie Królestwa Chrystusowego pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej. 

W wygłoszonej w czasie Mszy św. homilii, nawiązując do Słowa Bożego z tego dnia, ksiądz Proboszcz  przypomniał, że przez Maryję droga do nieba najpewniejsza, najlepsza i najkrótsza. Jej życie jest doskonałym drogowskazem; doskonałym wzorem miłości, wierności i świętości. Dlatego warto Ją naśladować, zwłaszcza w „zachowywaniu spraw Bożych w sercu i rozważaniu ich”. 

Pierwsze spotkanie Rycerstwa Niepokalanej zakończyło się Aktem Oddania Niepokalanej wg św. Maksymiliana oraz nabożeństwem pierwszosobotnim. Na spotkaniu został powołany moderator parafialnego Koła Rycerstwa, którym została p. Teresa Brzeska. Ustalono, że kolejne spotkania będą odbywać się w każdą pierwszą sobotę miesiąca  w kościele wg porządku:  - 16.00 konferencja formacyjna, - 16.30  -  Msza Święta o Maryi Niepokalanej,  - 17.00 nabożeństwo fatimskie pierwszosobotnie. 


Kto może należeć  do Rycerstwa Niepokalanej ?

Św. Maksymilian, chcąc nadać Rycerstwu Niepokalanej cechę katolickości, czyli powszechności, pomyślał o MI jako o ruchu masowym, obejmującym niemal wszystkich wiernych. Tak naprawdę, to jedynie dzieci w wieku przed-komunijnym nie mogą być formalnie rycerzami. 

Warunki są trzy: oddanie się Niepokalanej, noszenie Cudownego Medalika, wpis do Księgi MI

Jakimi środkami apostolstwa posługuje się MI?
 
  • Modlitwa – przede wszystkim różaniec oraz przynajmniej raz na dzień akt strzelisty: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.
 
  • Ofiara, pokuta, świadectwo życia. 
 
Intencje, co miesiąc, wyznacza Maryja – w „Rycerzu Niepokalanej”, w „Informatorze Rycerstwa Niepokalanej”, w „Modlitewniku rycerza Niepokalanej”, i na stronie: www.niepokalanow.pl