social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Po co są jubileusze? 02 - 06 - 2017

Po co i komu są potrzebne jubileusze rozważał ksiądz Tomasz Jamróz w kościele Miłosierdzia Bożego w niedzielę 21 maja 2017 roku na Mszy św. o 11.30. Okazją ku temu stało się 20 – lecie święceń kapłańskich księdza Zbigniewa Barana – duszpasterza pracującego w parafii Miłosierdzia Bożego od 2009 roku, pełniącego funkcję seniora i katechizującego dzieci w Szkole Podstawowej nr 2 oraz Srebrny Jubileusz Kapłaństwa księdza Proboszcza Wojciecha Wernera, obchodzony tydzień później  - w niedzielę 28 maja

Ksiądz Zbigniew jest opiekunem grup modlitewnych –Kręgów Domowego Kościoła,  Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa i Odnowy w Duchu Świętym „Syjon”, które to zorganizowały pierwszą z  wymienionych uroczystości, jest też dobrym duchem całej parafii, mającym dla każdego zawsze ciepłe, serdeczne słowo, uśmiech, życzliwość i czas, a dla pań w każdym wieku komplement. Jako senior odpowiada za organizację pracy kapłanów w parafii. 

Drugą uroczystość – 25 – lecie kapłaństwa księdza Proboszcza zorganizowała Rada Duszpasterska we współpracy z wszystkimi wspólnotami, stowarzyszeniami i grupami parafialnymi. 
Ksiądz Proboszcz Wojciech Werner powołał do życia Parafialny Oddział Akcji Katolickiej i pełni funkcję jej asystenta dekanalnego, założył i opiekuje się teatrem parafialnym dorosłych GRUPA25+, towarzyszy Kręgom Rodzin Domowego Kościoła, wspiera wszelkie pozostałe  inicjatywy w parafii, troszczy się o wszystkich i wszystko co mieści się pod pojęciem parafia, w tym o sprawy gospodarczo – materialne, ale szczególnie o wzrost duchowy  powierzonej mu owczarni. Oprócz obowiązków katechety w szkole pełni funkcję koordynatora diecezjalnego księży egzorcystów, służy poradą i modlitwą ludziom przeżywającym różnorakie kryzysy także spoza parafii a nawet diecezji, głosi rekolekcje. Lista jego obowiązków i pilnych spraw do załatwienia jest o wiele dłuższa i wymaga więcej czasu niż ma doba, dlatego, jak słusznie skonkludował wyjściowe pytanie ksiądz Tomasz w okolicznościowym kazaniu,  jubileusze nie są potrzebne jubilatom, lecz są potrzebne nam wszystkim by dziękować Bogu za dar kapłaństwa,  za wszelkie dobro jakim nas nasi kapłani darzą, by pamiętać, wspominać, wspierać,  jak też życzyć by „świadczyli swoim życiem, że Chrystus umarł, zmartwychwstał i żyje”.  Stąd też w czasie obchodów obu rocznic dominowała modlitwa i zapewnienia o jej nieustającej, codziennej  kontynuacji, między innymi przez nowo zawiązywane z tych okazji wspólnoty modlitewne zwane margaretkami.  Na Mszy św. jubileuszowej księdza Wojciecha Wernera, który już „sześć lat zdobywa serca i umysły dla Jezusa”  w naszej parafii,  kazanie okolicznościowe wygłosił ksiądz Prałat Stanisław Jurek – były proboszcz naszego księdza Jubilata w parafii Mateusza w Mielcu. Z tego tytułu pojawiły się w jego wypowiedzi osobiste wspomnienia dotyczące powołania księdza Wojciecha  do służby Bożej. Każde powołanie kapłańskie jest darem i tajemnicą -  mówił kaznodzieja, przypominając słowa papieża Jana Pawła II. Ponadto nawiązując do uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego przypadającej na ten dzień zachęcał zebranych, by w tym szczególnym dniu wznieśli wzrok ku Chrystusowi, a wówczas  głębiej przeżyją radość z obchodzonych kapłańskich jubileuszy. 
Msze św. celebrowali księża koledzy rocznikowi  oraz księża przyjaciele i Rodacy  Jubilatów a także księża pracujący w ostatnich latach w naszej parafii, zaś w oprawę liturgiczną włączyły się Dziecięca Schola Parafialna Ziarenka Nadziei, chór Gaudium oraz świeccy. 

Życzenia, będące wyrazem życzliwości i szacunku dla kapłanów Jubilatów, składali jako  przedstawiciele dorosłych wiernych członkowie Rady Duszpasterskiej a także reprezentanci wspólnot działających w parafii, natomiast najmłodsze pokolenie reprezentowały dzieci z przedszkola im. Św. Siostry Faustyny oraz z przedszkola „Cypisek”. Podczas obu uroczystości  szczególne podziękowania  popłynęły do Rodziców i rodzin księży Jubilatów, bo właśnie w rodzinach rodzą się powołania do świętej posługi kapłańskiej i szczęśliwi, dobrzy księża. 
Na zakończenie Mszy św. 28 maja wszystkim, „których Pan postawił i postawi (…) na drodze w Srebrny Jubileusz Kapłaństwa” błogosławił ksiądz Wojciech Werner, a obaj kapłani Jubilaci w czasie każdej ze swoich uroczystości złożyli serdeczne podziękowania. 

(mt)


Fotogaleria (zdj.Kamil Pabian);