social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Srebrny Jubileusz Kapłaństwa Ks. Proboszcza 28 - 05 - 2017

„Każde powołanie kapłańskie w swej najgłębszej warstwie jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka”  /Jan Paweł II/

Drogi Księże Proboszczu! 

Z okazji Srebrnego Jubileuszu Kapłaństwa dziękujemy Bogu za dar Twojego powołania i Twoją obecność w naszej parafii.

Codziennie udowadniasz, że można być szczęśliwym i radosnym na drodze, którą Bóg wybrał dla Ciebie, a Ty zdecydowałeś się nią pójść 25 lat temu, dlatego dzisiaj cała nasza wspólnota parafialna składa Ci najserdeczniejsze życzenia: „Niech Pan cię wysłucha w dniu utrapienia, niech ciebie chroni imię Boga Jakuba. (…) Niech ci udzieli, czego w sercu pragniesz, i wypełni każdy twój zamysł. Chcemy się cieszyć z twego ocalenia i w imię Boga naszego podnieść sztandary”. Niech Pan będzie uwielbiony w Twoim powołaniu! 

Czcigodny Jubilacie!

Dziękujemy za to, że jesteś wśród nas i świadczysz, że Bóg jest Miłością Miłosierną, a Eucharystia jest największą radością spotkania z Jezusem. Słowem i  przykładem pokazujesz nam sens w podążaniu za Bogiem, zaś umiłowaniem Słowa Bożego wskazujesz Ewangelię jako klucz do nieba oraz zrozumienia i rozwiązywania problemów życia codziennego.  

Składamy Ci staropolskim zwyczajem wielkie „Bóg zapłać” za to, co przez kilka lat posługiwania kapłańskiego udało Ci się dokonać tu, w naszej parafialnej wspólnocie. Była i jest to bardzo intensywna praca, szczególnie na niwie duchowej. Mając udział w tajemnicy przemiany Chleba i Wina, przemieniasz nasze serca. 

Życzymy Ci, abyś nadal z pasją i miłością do ludu Bożego służył nam na wzór Jezusa Chrystusa.  Życzymy wytrwałości, cierpliwości, męstwa i bezgranicznego zawierzenia Jezusowi w dawaniu świadectwa wiary i byciu znakiem sprzeciwu w dzisiejszym zagubionym świecie. Niech Maryja Matka Kapłanów umacnia Cię w otwartości i wrażliwości serca a Wszechmogący Bóg zachowa w zdrowiu i pozwoli przez długie lata prowadzić nas  do świętości w myśl słów Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan:  Bóg Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, niech da Tobie ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. (…)  i światłe oczy serca, byśmy wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On wzywa, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przeogromna Jego moc względem nas wierzących.

Do życzeń i podziękowań dla księdza Proboszcza dołączamy serdeczne wyrazy wdzięczności i zapewnienia o nieustannej modlitwie w intencji naszych Duszpasterzy, którzy również obchodzą w tym roku kapłańskie jubileusze -   księdza Zbigniewa z okazji 20 oraz księdza Karola z okazji 5 rocznicy święceń.

Drodzy Jubilaci!  Księże Proboszczu!  Szczęść Wam Boże na dalsze lata posługi kapłańskiej.

W imieniu wiernych i wszystkich wspólnot parafialnych Rada Duszpasterska