social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Dopóki będziemy przeżywać Mękę Pańską… 15 - 04 - 2017

„Dopóki  będziemy przeżywać Mękę Pańską i wędrować do pustego grobu, dopóty wiara nasza nie zaginie, miłość zwycięży śmierć” – takimi słowami zakończyła towarzyszenie Jezusowi w Drodze Krzyżowej w piątek 7 kwietnia w naszym kościele parafialnym młodzież z Grupy Teatralnej GT wraz z opiekunami.  Chciałoby się tutaj dodać – i dopóki mamy taką młodzież, która chce iść za Jezusem. Mamy w naszej parafii młodych ludzi, którzy na ostatni piątek przed Wielkim Tygodniem już kolejny raz przygotowali rozważania stacji Drogi Krzyżowej, by „pomyśleć nad kondycją własnego sumienia”, przygotowali rozważania, które były prawdziwym rachunkiem sumienia młodego człowieka XXI wieku. Podążając razem z nimi za cierpiącym Jezusem wszyscy wierni zebrani tego wieczoru w kościele mogli także snuć refleksję na temat swoich przywar, grzechów, niedoskonałości, podłości takich jak nienawiść, pycha, zazdrość, zniewolenie, obłuda, pijaństwo, narkomania, nieczystość czy wreszcie zabójstwo, bezbożność, odnosząc każdy z tych upadków do cierpienia Jezusa i Jego śmierci na krzyżu z miłości do nas.

Przygotowane pod kierunkiem pani Agaty Podłęckiej rozważania były inscenizowane, a ich tło stanowiła muzyka skomponowana przez Krzysztofa Szydłowskiego. Modlący się razem z młodzieżą w piątkowy wieczór parafianie wychodzili z kościoła poruszeni, zamyśleni:  - Piękne rozważania. Najbardziej przemawiała do nas muzyka. Szczególnie w chwili przybijania Pana Jezusa do krzyża, jakby wołała o ratunek – dzielili się niektórzy swoimi spostrzeżeniami.  – Cieszymy się, że mamy taką mądrą, wierzącą młodzież, którą przygotowała tę piękną Drogę Krzyżową – dodawali inni.
(mt)


Fotogaleria;